Arbetare vid turbin - ERP för kundorderstyrd tillverkning

ERP Kundorderstyrd tillverkning

Med Kundorderstyrd tillverkning erbjuder COSMO CONSULT en branschlösning för företag som tillverkar mot kundordrar med krav på varianthantering i produktionen.

Kundorderstyrd tillverkning är fullständigt integrerad i ERP-lösningen Microsoft Dynamics 365 Business Central och hanterar samtliga driftprocesser för orderrelaterad produktionsplanering och -styrning. Lösningen erbjuder en konstruktionsmodul, en variantkonfigurator via dynamiska stycklistor, för och efterkalkylering, delbetalningshantering och servicehantering efter leverans.

Med Kundorderstyrd tillverkning kan tekniska komplexa produkter konfigureras, beräknas och planeras utifrån logiskt förutsägbara steg. 

Kundorderstyrd tillverkning erbjuder följande kärnfunktioner:

 • Konstruktionsstöd
 • Konstruktionsledd tillverkning
 • Checklisthantering
 • Tabell över produktegenskaper
 • Dynamiska stycklistor
 • Verifikationsstycklistor
 • Såglistor
 • Prisberäkningar
 • Orderplanering
 • Prototyphantering
 • Extern produktion (med eller utan material)
 • Artikelbeskrivningskatalog
 • Delbetalningshantering
 • Service och eftermarknadsstöd

Våra kompletta digitala lösningar för kundorderstyrd tillverkning

Projektbaserad tillverkning

Branschlösning för projektbaserad tillverkning kräver samarbete mellan avdelningarna genom att till exempel använda parallellkalkylering för transparant överblick i ERP-systemet.

Maskinkonstruktion

COSMO CONSULTs industrilösningar för maskinteknik erbjuder omfattande funktioner för konstruktion, tillverkning och service, såsom parallellakalkyler, dynamiskt skapande av stycklistor, effektiv produktionsplanering och CAD-integration.

Specialmaskintillverkning

Kundorderstyrd tillverkning är ännu viktigare för specialmaskinkonstruktion än det är för maskinkonstruktion. Vår branschlösning stödjer er i alla processpecifika krav så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Hisstillverkning

Tekniska innovationer: såsom hissar utan maskinrum är en strimma av hopp. Orderingången för kabelhissar utan maskinrum utgör nu mer än två tredjedelar av hissmarknaden. För att ERP ska kunna visa sin styrka och tillföra värde, behöver det för att förstå...

Verktygs- och instrumenttillverkning

Verktygs- och instrumenttillverkning involverar ofta Flerinivåordrar som skapas parallellt på olika anläggningar. Med en hållbar branschlösning kan ni fokusera på det viktigaste.

Medicinteknik

Vår branschlösning har kvalitetshantering som högsta prioritet och innehåller de funktioner som är nödvändiga för materialanförskaffning, övervaka extern produktion och kontrollera inkommande fakturor.

Kundorderstyrd tillverkning riktar sig till följande branscher:

 • Enstaka produktion: exempelvis anläggningskonstruktion, specialmaskinkonstruktion, hisskonstruktion och prototyptillverkning.
 • Variantproduktion, medicinteknik, mät- och reglerteknik, armaturer, elektronikdelar, kontorsmaskiner och telekommunikation.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail