Elektronisk fakturahantering med Microsoft Dynamics NAV

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

ExFlow förenklar processen på flera sätt:

 • Skannar inkommande fakturor
 • Optisk teckenigenkänning
 • Elektroniskt godkännande arbetsflöde
 • Översikt över godkännandeprocessens historia
 • Analyser och statistik
  Klicka på bilden för att ladda ned mer information om ExFlow.

  Kostnaden för att manuellt handlägga en leverantörsfaktura uppskattas till 200-500 SEK beroende på verksamhet. Genom att införa elektronisk fakturahantering (EFH) minskar den administrativa kostnaden årligen med 25-50% per faktura. 

  Att automatisera sina ekonomiska processer är ett mycket effektivt sätt att öka företagets lönsamhet. Det ger ett säkrare och effektivare arbetsflöde samt bättre kostnadskontroll. Detta medför minskade räntekostnader, underlättar budgetarbetet och är givetvis en miljövänlig lösning.

  Fullt integrerad lösning till NAV

  ExFlow® NAV är en tilläggsmodul och helt inbyggt i Microsoft Dynamics NAV. Arbetsprocessen utgår från NAV, vilket betyder att användarna arbetar i ett välkänt gränssnitt och har kontroll över hela flödesprocessen inifrån NAV. Så istället för att arbeta i flera olika system, hanteras och administreras hela attestflödet direkt i NAV, i realtid.

  Registreringen av fakturor kan göras manuellt eller via ett OCR-program. Godkännandeprocessen föreslås på basis av fördefinierade regler för godkännande, beroende på leverantör, konto, dimensioner eller beloppsgränser. Sedan skickar systemet en rapport via e-post till den första granskaren i arbetsflödet. Ekonomiavdelningen kan få tillgång till både en fullständig översikt över alla fakturor som är i attestflödet och historien av stegen i processen för varje faktura. Programvaran skickar automatiskt e-postmeddelanden för att informera personal som godkänner fakturor, att det finns nya fakturor att se över. Ekonomiavdelningen kan återkalla uppgiften när som helst eller ändra godkännandeförfarandet manuellt.

  Eftersom det är enkelt att få tillgång till analyser och statistik, kan användare snabbt få ett helhetsintryck av hela godkännandeprocessen.

  Full spårbarhet

  Med ExFlow NAV får ni full kontroll på företagets alla fakturor och kostnader, en tydlig överblick i samma sekund som en faktura kommer in. Koppla fakturor och matcha automatiskt mot inköpsorder med tolkning på radnivå. 

  Då ExFlow NAV är en tilläggsmodul som verkar direkt i Dynamics NAV egna databas blir det ingen fördröjning. All information är uppdaterad i samma sekund som den sparas. 

  Paketerbjudande från COSMO CONSULT (10 arbetsdagar)

  • Teknisk genomgång med er IT-avdelning angående ExFlows kravspecifikation. 
  • Genomgång av era processer/arbetsflöden för att säkerställa att där inte finns något behov av extra anpassningar 
  • Etablering av webbserver 
  • Uppkoppling mot ert system 
  • Testdatabas 
  • Installation 
  • Parametersättning 
  • Utbildning 
  • Acceptanstester 
  • Kostnad för projektledning tillkommer

  ExFlow är en produkt av SignUp Software. Som en officiell partner, har COSMO CONSULT hög kompetens och flera års erfarenhet av implementering av ExFlow.
  Lär dig mer om ExFlow här.

  ERP Tilläggslösningar

  Dataintegration

  Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners.

  Kvalitetshantering

  cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

  Produktdatahantering

  Med cc|produktdatahantering hanterar ni tekniska dokument in om områdem som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom företaget.

  Vendor Rating

  Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

  Workflow

  cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

  Kontakta oss!

  Cosmo Consult

  COSMO CONSULT Sverige

  Löfströms Allé 5
  172 66 Sundbyberg
  +46 8 7998660
  E-Mail
  Bergmansgatan 17
  431 30 Mölndal
  +46 8 7998660
  E-Mail
  Adelgatan 6
  212 22 Malmö
  +46 8 7998660
  E-Mail
  Storgatan 43
  903 26 Umeå
  +46 8 7998660
  E-Mail