Blogg

Moderna affärslösningar hjälper företag att växa hållbart

by COSMO CONSULT AB on 06/07/2020

Moderna affärslösningar kan användas för att garantera hållbar tillväxt. Läs mer här!

Categories:
Digitalisering,
ERP

Framtidens fabrik med våra nya talanger

by Magnus Eriksson on 25/06/2020

Här kommer den sista delen i vår bloggserie från Fabriken och i den berättar vi om hur vi jobbar med vårt talangprogram och de spännande aktiviteter och utmaningar som våra nya talanger ställs inför.

Categories:
Digitalisering,
ERP,
Utveckling

Så blir IT-avdelningen smidigare med molnet

by Christian Krause on 17/06/2020

När ni byter till molnet försvinner administrativa uppgifter och ni får mer tid över för förnyelse. Det är ett perfekt tillfälle att införa eller utveckla agila metoder som DevOps och Scrum och effektivisera samarbetet mellan avdelningarna. En sak är säker: molnet kan inte lyckas om er IT-avdelning inte är delaktig och kontinuerligt övervakar molnmiljöer.

Categories:
Blogg,
Digitalisering

Tre faser i migrationen till molnet

by Christian Krause on 16/06/2020

Varje resa börjar med ett första steg. En strategisk migration till molnet är också en sorts resa. Det är ingenting du vill klämma in för hela företaget på en och samma dag. Snarare tvärtom. När de strategiska ramarna är satta, och IT-arbetsbelastningarna som ska migreras har definierats och prioriterats (exempelvis i samband med en COSMO CONSULT Workshop baserad på ramvillkoren för molnanpassningen), kan du starta med ett initialt pilotprojekt som migreras till molnet, för att sedan göra flera efterföljande projekt.

Categories:
Digitalisering

Information och dokumenthantering

by Per Bay on 11/06/2020

Hur hanterar ni er information och dokument på ett effektivt sätt i ert företag? Det är en utmaning många företag och organisationer har idag. Om man kopplar ihop ostrukturerad information i dokument med den strukturerade informationen i affärssystemet så har man vunnit mycket. Läs Per Bays blogg där han delar med sig av erfarenheter om hur ni kan effektivisera er dokumenthantering.

Categories:
Digitalisering,
ERP