Den kompletta digitala lösningen för life science och läkemedelsindustrin

På grund av hög nivå av innovation, är life science industrin en av de viktigaste industrierna i de större ekonomierna. Men företag som arbetar inom läkemedel, kosmetika, bioteknik och hälsovård står inför stora utmaningar: Demografiska förändringar, kostnadsbegränsningar inom hälso- och sjukvården, och komplexa regulatoriska krav, belyser de utmaningar som företagen måste övervinna för att lyckas i dag. Samtidigt har dock ingen annan industrisektor sådan potential som Life Sciences, framför allt, i att ge svar på de viktigaste frågorna i framtiden. Dessa kännetecknas å ena sidan av en allt högre grad av åldrande samhällen i västvärlden och, å andra sidan, genom utvecklingen av modern hälso- och sjukvård för att befolkningen ökar i tillväxtländer. Progressiv digitalisering i alla områden i livet driver dessa utmaningar och är nyckeln till din lösning: Den accelererar affärsprocesser, revolutionerar marknadsaktiviteter och möjliggör ett antal kreativa möjligheter.

State-of-the-art mjukvara för digital affärsinformation

Under lång tid har moderna affärsprocesser understötts av ett överflöd av digitala verktyg: Från telekommunikation, dagliga kontorsprocesser, ekonomisk förvaltning, kundrelationer, lagerhantering och logistik till att ge strategiska affärsbeslut. Det finns inget område kvar som inte drar nytta av högspecialiserade mjukvarulösningar. Det är viktigt att alla dessa lösningar är optimalt inriktade för att arbeta i tillsammans och skapa mervärde genom intelligentare bearbetning av information. COSMO CONSULT ger intelligenta mjukvarulösningar för att digitalt stödja alla aspekter av din verksamhet. Våra kompletta lösningar är baserade på state-of-the-art teknik från Microsoft. 

Detta gör att du kan dra nytta av följande fördelar:

  • Beprövade Microsoft Dynamics affärsfunktioner
  • Ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive sömlös integration av Microsoft 365 
  • Rörlighet: PC / MAC / surfplatta / smartphone
  • Modernt och användarvänligt gränssnitt
  • Hög grad av flexibilitet och skalbarhet
  • Utformad för att klara internationella krav
  • Stort utbud av licens- och hyresmodeller

Alla funktioner är baserade på beprövade affärslösningen Microsoft Dynamics 365 Business Central, i kombination med  dokumenthanteringssystemet Microsoft Sharepoint. Tillsammans utgör dessa system ett helt integrerat, omfattande och framtidssäkert digitalt ekosystem för ditt företag. De senaste Business Intelligence verktyg som Microsoft Power BI hjälper dig att upprätthålla en tydlig överblick, även i en ålder av "big data".

Din kompletta lösning för Life Science industrin

De programvarukrav på företag inom life science och läkemedelsindustrin är lika komplexa som de utmaningar de står inför. Informationsteknik måste kunna hjälpa företag att koncentrera sig på innovativa produkter och servicekoncept genom en effektiv användning av kapital och produktionsmetoder, samtidigt som de ger en solid bas av information för strategiska affärsbeslut. COSMO CONSULT erbjuder en omfattande portfölj av helt integrerade industri- och speciallösningar för företag inom life science och läkemedelsindustrin. Dessa lösningar stödjer alla branschspecifika produktionsprocesser från recepthantering, schemaläggning och kapacitetsplanering genom detaljerad batchhantering och hantering av farligt gods och integrerar dessa processer i det kommersiella affärsflödet. Vårt kvalitetsledningssystem stödjer dig i ditt dagliga kvalitetssäkringsarbete och optimering av dina leverantörsrelationer.

Utforma din digitala omvandling

Med den ökande digitaliseringen av vår vardag och den dagliga verksamheten, är det viktiga inte bara att delta i denna digitalisering, utan framför allt att bidra till att forma den. Förändringen som sker påverkar hur vi använder mjukvara. Framför allt förändras och expanderas upplevelsen av hela företaget, vars framtid är "digital". För COSMO CONSULT är det digitala företaget inte längre bara en vision. Vi erbjuder redan nätverkslösningar för alla delar av din verksamhet, inklusive infrastrukturen för innovativa koncept baserat på Industri 4.0. Dessa kommer att ge dig en överblick i realtid över produktionsutrustning, maskiner, verktyg och partier eller förpackningsenheter. De ger digital stöd genom hela värdekedjan, från utveckling, virtuell och faktisk produktion, till tjänster.

Nya idéer för framtidens arbetsplats

Idag, brukar företag ha ett brett spektrum av olika system, men saknar ofta integrerad informationshantering. Ett centralt problem är isolering: De olika systemen fungerar separat och utan direkt hänvisning till det arbetssammanhang där de används. Men för att hålla jämna steg med utvecklingen inom digital omvandling, måste en modern arbetsmiljö inte bara ge relevant information för viktiga beslut, men också aktivt och direkt stödja uppgifter och arbetsflöden - både på kontoret eller på resande fot. COSMO CONSULT erbjuder lösningar för den digitala arbetsplatsen som stödjer ”Teamwork” på ditt företag och tillhandahåller personliga produktivitetsverktyg som förenklar processautomation för att främja kollektiv kunskap. Detta gör arbetsplatsen till navet i ditt digitala företag, som tillhandahåller optimalt stöd för varje enskild anställd med avseende på deras respektive uppgifter.

Enkelheten i digitala affärslösningar

Digitaliseringen av verksamheten är i full gång. Molnet är ett väletablerat, enkelt, tillförlitligt och säkert koncept som gör det möjligt för företag att öka sin digitalisering utan att behöva tänka på infrastruktur, hårdvara, servrar och databassystem. Beroende på krav, kan COSMO CONSULTs digitala lösningsportfölj läggas ut helt eller delvis med hjälp av Microsofts molnteknik. Detta frigör värdefulla affärsresurser och sparar kostnaden för genomförandet, servicen, underhållet och drift av företagets IT, och låter dig fokusera på utvecklingen av kärnverksamheten.

Fråga våra experter

COSMO CONSULT har många års erfarenhet av digitala lösningar för life science och läkemedelsindustrin. Våra produkter är baserade på tydliga förfaranden, ingående kunskap om affärsprocesser i många branscher och på utmärkta produktkunskaper. Våra experter ger dig gärna råd om de exceptionella möjligheter som blir följden av användning av modern programvaruteknik. Kontakta oss för att diskutera dina behov. Vi ser fram emot att diskutera hur ditt företag kan ansluta den digitala eran. 

Kontakta oss redan idag:

Markus Engman
General Manager Sweden