Två affärsmän diskuterar affärsplan - ERP Projektorienterade tjänster

ERP för tjänsteleverantörer - Mer än bara programvara

Idag är tjänstesektorn både den största och snabbast växande ekonomiska sektorn i världen. Innovativa och högkvalitativa tjänster hjälper kunder från alla sektorer att vara uppfinningsrika och framgångsrika. Företagstjänster i synnerhet är nu så nära sammankopplade med industriella värdekedjor, att de har blivit en avgörande faktor i produktion och utbyte av varor. Liksom sina kunder, har tjänsteleverantörerna också förändrat sina affärsmetoder i grunden och blivit pådrivna av digitaliseringen av ekonomin och samhället. Produkter, fysiska tjänster och digitala tjänster är inte längre separata enheter. Snarare, kompletterar de varandra och ger helt nya möjligheter när de kombineras för att bilda "smarta" tjänster. Innovativa affärsmodeller, online-tjänster, nya metoder för inhämtande och bearbetning av nya tjänstekoncept - potentialen är enorm.

Den avgörande faktorn är stödet av modern och intelligent informationsteknik som gör det möjligt att dra full nytta av denna potential. COSMO CONSULT erbjuder integrerade affärslösningar som håller ditt serviceföretag  i den digitala tidsåldern och hjälper dig att erbjuda dina kunder moderna och effektiva tjänster, perfekt anpassade till deras behov.

State-of-the-art ERP-teknik

COSMO CONSULT baserar sina ERP lösningar för tjänsteleverantörer på den senaste tekniken från Microsoft Dynamics 365. Detta gör att du kan dra nytta av följande fördelar:

  • Beprövad Microsoft Dynamics affärsfunktionalitet
  • Professionell projekt och resurshantering
  • Flexibel projektredovisning (exempelvis kostnader, milstolpar, fast pris osv)
  • Mobilitet: PC / MAC / tablett / smartphone
  • Modernt och användarvänligt gränssnitt
  • Hög grad av flexibilitet och skalbarhet

Alla funktioner är baserade på den beprövade affärslösningen Microsoft Dynamics 365. Som har använts framgångsrikt över hela världen under många år av små och mellanstora företag i ett vitt spektrum av branscher, från nystartade till internationella grupper.

 

Allroundlösning för intelligenta tjänster

Digitala verktyg är redan en del av vardagen, inte bara i den privata sfären, men också i näringslivet: Från telekommunikation, dagliga kontorsprocesser, ekonomisk förvaltning, kundrelationer, projektering och genomförande av  strategiska affärsbeslut, det finns inget område kvar som inte gynnas av specialiserade mjukvarulösningar. Det är viktigt för de olika systemen att samverka perfekt för att tillåta intelligent tillgång till all relevant information. COSMO CONSULT ger intelligenta mjukvarulösningar för att digitalt stödja alla delar av din verksamhet. Våra lösningar bygger på den senaste Microsoft Dynamics ERP-tekniken. De ger omfattande branschspecifika funktioner för professionell projektledning, CRM, sömlös Office integration och kunskap och dokumenthantering med hjälp av Microsoft Sharepoint och kraftfulla business intelligence-verktyg. COSMO CONSULT lösningar ger dig ett integrerat, övergripande och framtidssäkert digitalt ekosystem för alla aspekter av din serviceverksamhet.

Tjänsten blir mobil

För servicepersonal, är rörlighet en del av sin arbetsdag. Men omvärlden förändras och mobila arbetsplatser blir allt viktigare och kontakt på plats med kunder och affärspartners. I COSMO CONSULTs ERP-lösningar har den senaste mobila tekniken integrerats som standard för användning i en mängd olika mobila applikationsscenarier. Oavsett om du använder en bärbar dator, surfplatta eller smartphone - kan du komma åt alla dina affärsdata samtidigt, på språng, precis på samma sätt som via den stationära datorn på kontoret.

Slim och snabb: Digitala lösningar från molnet

Verksamhetsdigitaliseringen är i full gång. Dock motarbetas tillämpningen av moderna affärslösningar idag ofta fortfarande av de insatser som krävs för att tillhandahålla dem. Molnet är ett väletablerat, enkelt, tillförlitligt och säkert koncept som gör det möjligt för företag att öka sin digitalisering utan att behöva tänka på infrastruktur, hårdvara, servrar och databassystem. Beroende på krav, kan COSMO CONSULTs digitala lösningsportfölj läggas ut helt eller delvis med hjälp av Microsoft Cloud teknik. Detta frigör värdefulla affärsresurser, sparar kostnaden för implementeringen, supporten, underhållet och driften av företagets IT, och låter dig istället fokusera på utvecklingen av kärnverksamheten.

Mer än bara ERP

Som IT-tjänsteleverantör, vet vi att tjänsterna inte bara är en fråga om att ge den bästa servicen på produkter, men att också se till att kunden får bästa möjliga användning av dem. Tjänster har alltid att göra med människor, oavsett all teknik och framsteg inom digitaliseringen. Därför är det viktigt att moderna programverktyg inte tillhandahålls som ett mål i sig, utan för att underlätta och förbättra vardagsarbetet. Därför är "Business Software for People" både vårt motto och kärnan i COSMO CONSULTs företagsfilosofi. Vi är inte bara intresserade av programvara - vi är intresserade av att etablera partnerskap  med våra kunder på lång sikt, nära och förtroendefullt samarbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag!