Vad vi tror på

Sedan vi grundades 1996 har vi varit övertygade om att människor är den viktigaste framgångsfaktorn i alla våra tankar och handlingar.

Fokus på människor är grunden för vår filosofi, vår vision och vårt uppdrag.  Den bestämmer våra handlingar och är en väsentlig del av vår företagskultur, vår COSMO CODE.

Vår COSMO CODE är mer än bara en representation av våra företagsvärderingar.  Den visar vilka vi är och vilka vi vill vara och förenar det vi hos COSMO tror på tillsammans och med djupaste övertygelse över alla kulturer, platser och nationaliteter: The Power of People - människornas kraft.

Utan människor skulle det inte finnas någon inspiration, innovation och passion, inget kul, inga produkter, projekt eller lösningar - och inga framgångar. Det handlar alltid om människor och ingenting utan dem. De och deras styrkor gör den avgörande skillnaden.

COSMO CODE är ett åtagande för alla COSMOnauts världen över att följa våra övertygelser och åtgärder och skrevs på engelska. Av respekt för det ursprungliga verkets avsikt och kraft har vi medvetet valt att inte översätta det på ett nationellt språk.

Sedan 2022 har vi också gjort COSMO CODE:s ledmotiv och rubrik till vårt varumärkesanspråk. The Power of People står för tron på den kraft som finns inom oss människor. Denna kraft finns särskilt i de 10 principerna för framgång som vi publicerar här för dig.

The COSMO CODE: The Power of People

Every day, we are working with different people in different roles in all areas of our business. The better we collaborate, communicate and interact with people inside and outside of our company, the more successful we will be.

When we say that we are putting people in the center or being human centric or being customer centric, we always believe in the same principles. These principles are the fundamental foundation of how we see the world.

For us, being human centric means openness towards ALL human beings and treating them with respect, honesty, empathy and compassion. It is about caring for the needs of others, being curious and open-minded, and our willingness to help. It is about the ambition to inspire people and make a difference for the better. This behavior and the values that go with it are essential to building an atmosphere of trust and a safe environment, which in turn creates the basis for growth. 

When we look at young children, we see the most powerful skills like openness, curiosity, creativity, passion, but also empathy and compassion. The willingness and the ability to collaborate and communicate with others is fundamental for survival and deeply rooted in our nature.

The ability to effectively activate these skills and potentials and reconcile them with the ambition to grow as individuals and as a part of our company is the strongest possible foundation for our future success together.

We believe in the power of people and the ability to inspire others to make a difference for the better.

WE INSPIRE PEOPLE AND TAKE PROCESSES DIGITAL TO MAKE COMPANIES MORE SUCCESSFUL!

COSMO Principles for Success

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Tove Eklund
Head of HR - Sweden