Två kollegor kliver ut ur en hiss - ERP Hisstillverkning

Din branschlösning för hisskonstruktion

Alla hissar är inte desamma

Inom hisskonstruktion tvingar priskonkurrensen industrin att rationalisera och ständigt förnya sig. Tekniska innovationer: såsom hissar utan maskinrum, är en strimma av hopp, där orderingången för kabelhissar utan maskinrum nu utgör mer än två tredjedelar av hissmarknaden.

För att ERP ska kunna visa sin styrka och tillföra värde till hisskonstruktionsbranschen, behöver det förstå de specifika affärsbehoven som existerar. Som en av världens ledande Microsoft Dynamics ERP partner och en certifierad branschexpert, erbjuder COSMO CONSULT branschlösningar för hisskonstruktionsbranschen som har testats av Microsoft.

Specialist på hisskonstruktion

Hisskonstruktionsprodukter kan kraftigt skilja sig åt och ändringar av konstruktioner görs också ofta. Det vill säga att samma komponenter är installerade, om än i olika former. Det är därför mycket fördelaktigt att enkelt kunna hänvisa till checklistor av produktkrav varierade från projekt till projekt. De dynamiska stycklistorna ökar effektiviteten under konstruktionsfasen och befintliga listor kan revideras snabbt och enkelt och lagras som ett nytt referensdokument.

När det är Anbudsförfrågningar, är det viktigt att formgivaren (eller ingenjören) kan kontrollera anbudet ur ett tekniskt perspektiv eller stödja företaget i att skapa en offert. Samtidig kostnadsberäkning är viktigt för att hålla kostnaderna transparenta från början och se aktuell status över alla avdelningar.

Ett kraftfullt, branschspecifikt affärssystem erbjuder det stöd som hisskonstruktionsföretag behöver i dessa områden.

Kostnadstransparens under hela produktionsperioden

Uppgiftsbaserad schemaläggning kan ge stöd i användandet av maskiner och produktionsprocesser. Företag kräver en visuell representation över sin sekvensplanering, som med hjälp av ett grafiskt planeringsverktyg och sedan göra ändringar direkt med hjälp av ”drag and drop”. Om kunderna skickar ändringsförfrågningar under tillverkningsprocessen och det finns en maskindataanslutning till ERP-systemet, tillåter systemet en flexibel respons under produktionen.

Projekthantering

Projekthantering är också stöd från första offertberäkningssteget och framåt. Avgörande framgångsfaktorer inkluderar en utarbetat projektplan för att styra upphandling och optimera leveransprocessen, exempelvis, i vilka material som levereras direkt till kundens monteringsplats.

Sömlös integrering av Microsoft Office

Fördelarna med sömlös integrering av Microsoft Office är uppenbara: du kan arbeta över programgränserna utan medieavbrott. Du kan exempelvis enkelt göra flera ändringar i Microsoft Excel genom att exportera tabeller till Excel, redigera dem och sedan importera dem tillbaka in i affärssystemet. Denna import går igenom systemets rimlighetskontroller, som gör att endast giltig data skickas till Microsoft Dynamics. Resultatet är sömlösa interaktioner mellan Microsoft världar.

ERP för alla områden av hisskonstruktion

 • Vår lösning erbjuder möjligheten att använda tid på ett mer exakt sätt, liksom att illustrera tid och tidsrelaterade data tydligare.
   
 • Konstruktionsavdelning: CAD integreras helt sömlöst i affärssystemet.
   
 • Mobil lagerhantering är en helhetslösning för mobil fältservice som fullt integreras i Microsoft Dynamics 365 Business Central.
   
 • Dokument Arkiv är tillgängligt i Microsoft Dynamics. Detta fungerar som en central plats för alla typer av dokumentlagring. Så du enkelt kan använda "drag & drop" för organisera dina dokument. Bokningar kan initieras och skickas direkt från affärssystemet och arkiveras omedelbart (i PDF-format). Dessutom kan denna metod användas för att kartlägga alla olika avdelningars projektarbeten med Sharepoint som intranät.
   
 • Leverantörsutvärdering används som grund för beslutsfattandet i tilldelningsprocessen och därmed även för den pågående kontrollen av leverantörsrelationer.

Ditt företag är vår prioritet

Vi har haft ett nära samarbete med tillverkningsföretag under många år för att säkerställa att vår branschprogramvara och våra konsulttjänster uppfyller kraven i branschen. Samtidigt har COSMO CONSULT haft nära kontakt med Microsoft att säkerställa att alla våra branschlösningar drar nytta av den senaste programvaruutvecklingen.

Certifierad av Microsoft

Alla branschlösningar som erbjuds av COSMO CONSULT är testade och certifierade av Microsoft. Alla lösningarna är baserade på den senaste Microsoft Dynamics 365 tekniken och integreras sömlöst i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Välj det säkra alternativet

Beslutet att köpa ett ERP-system är alltid av strategisk betydelse. Med COSMO CONSULT har du rätt IT-partner ombord för att stödja din investering: Certifierad av Microsoft Dynamics innebär att våra produkter är framtidssäkrade och att vi är en av de främsta partners att välja som leverantör av Microsoft Dynamics 365. Vår djupa kunskap om hisskonstruktionsbranschen bekräftas även genom de många framgångsrika projekt vi har genomfört genom åren. Så att du kan vara säker på att våra branschlösningar har testats ner till minsta detalj, med tanke på den kvalitetsstämpel vi fått av de verkliga experterna - användarna.

Din väg till den digitala världen

Digitaliseringen är inte allt. Vad som är mycket viktigare är att alla de olika systemen, smärtfritt kopplas samman, det vill säga sömlöst. COSMO CONSULT och Microsoft är rätt partners för att leverera de bästa lösningarna, från en enda källa. Vi har sammangripande Microsoft tekniker: Sharepoint teknik, tillsammans med affärssystem från Microsoft och den nya Office-världen. Detta gör oss unika och ger dig de bästa möjligheterna. Integrerade världar - sömlöst kopplade.

Låter detta intressant?

Genom att arbeta med dig, är vi säkra på att vi kan hitta det perfekta konceptet för att möta dina specifika krav. För vidare information, ta en närmare titt på vår branschlösning för maskin- och anläggningsteknik

Kontakta oss för att diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få ut mer av din verksamhet.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail