Branschlösningar från COSMO CONSULT

Vi kan er bransch! Vi kan TILLVERKNING! 

Som en industrispecialist, får COSMO CONSULT användning för sin omfattande erfarenhet av att skapa branschspecifika IT-lösningar. Kärnan i de branschspecifika och kompletta, digitala lösningarna är ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, tillsammans med viktiga förbättringar som utvecklats av COSMO CONSULT. Genom att använda den kunskap och erfarenhet vår personal har av din bransch, skapar vi integrerade, digitala lösningar som fokuserar på människan som den viktigaste framgångsfaktorn.

Sedan 1996 har industriföretag förlitat sig på COSMO CONSULTs branschkunskap. Vår COSMO Advanced Manufacturing Pack kompletterar till exempel kärnfunktionerna i Microsoft Dynamics 365 Business Central för att bättre stödja kraven för tillverkande industrin och processtillverkning.

Tillverkande industri

  • Konfigurera för beställning
  • Tillverkning för beställning
  • Tillverkning på lager
  • Leverantörer av projekttjänster

Processtillverkning

  • Life Science och läkemedelsindustrin
  • Kemisk industri
  • Färg- och beläggningsindustri
  • Plastindustrin

Har du frågor? Kontakta oss!

Markus Engman
General Manager Sweden