Ett utmärkt partnerskap

Även om vår prioritet är att utveckla branschspecifika affärssystem för Microsoft Dynamics - strävar vi efter de bästa funktionerna, tillämpligheten och enkelheten i integrationsprogram - vi är glada över att presentera ett antal oberoende utmärkelser som ett erkännande av vårt arbete.

COSMO CONSULT Group erbjuder en mängd olika skräddarsydda affärssystemlösningar helt skalbara till dina individuella affärsprocesser och krav. Sedan 1996 garanterar vi våra kunder ett professionellt partnerskap som bygger på förtroende. Detta är anledningen till att vi är en av de ledande Microsoft Dynamics partners över hela världen.

COSMO CONSULT partenaire Gold de Microsoft

Guldcertifikatet är den högsta möjliga kvalitetsstämpeln som delas ut av Microsoft Partner Program. Att bli nominerad till en så kallad Gold Partner är resultatet av en tuff urvalsprocess och förutsätter utmärkt förfarande inom kompetens, tekniskt kunnande och kundnöjdhet. Gold Partner-utmärkelsen försäkrar företag att de arbetar med en kvalificerad och verifierad Microsoft Dynamics-partner.

Microsoft Dynamics partner

COSMO CONSULT, partenaire Microsoft Dynamics

Att vara en av ett fåtal utvalda branschexperter, har COSMO CONSULT fått Microsoft Dynamics Manufacturing Partner logon, som ackrediterar COSMO CONSULT gruppen som den största Microsoft Dynamics tjänsteleverantören inom produktion och tillverkningsindustrin - till en av de viktigaste strategiska Microsoft-partners.

Microsoft Dynamics Inner Circle

“The Inner Circle” består av de mest framgångsrika Microsoft ERP-partnerna världen över. Färre än 1% av alla Microsoft Dynamics-partnerföretag får plats i den inre kretsen, och representerar alltså toppskiktet.  Medlemmarna i ”The Inner Circle” drar nytta av många fördelar som även kommer våra kunder tillgodo.

President's Club Utmärkelser

Logo President's Club 2011
Logo President's Club 2012
Logo President's Club 2013
Logo President's Club 2014

"Presidents Club Award" hedrar försäljningsframgångar och förträfflig produktkompetens samt hög kvalitet i rådgivning. Vidare, erkänner Microsoft tillväxtstrategi och långsiktig framgång för vårt företag.

Microsoft ERP-System Provider of the Year

COSMO CONSULT fournisseur ERP Microsoft

Titeln "Microsoft System Partner" delas ut av Center for Enterprise Research (CER) från Potsdam University och är en del av den respekterade tävlingen "ERP-system of the Year", där affärssystemsleverantörer från olika kategorier och branscher är kvalificerade av en expertpanel bestående av konsulter, medierepresentanter och forskare.

Directions Community Award

Microsoft Dynamics 365-communityn träffas en gång om året på Directions EMEA. Det är en plats för att dela kunskap, hitta partners och presentera ny teknik. Directions EMEA organiseras av Directions4Partners. En av mötets höjdpunkter är presentationen av Directions Community Award, som finns i två kategorier: Technology och Commercial. Medan kategorin Technology fokuserar på tekniska lösningar, handlar Commercial-kategorin om marknadsföringsidéer och kampanjer. 

TOP JOB seal of approval

Kvalitetsstämpeln TOP JOB delas årligen ut av universitetet St. Gallen och baseras på utförliga enkäter genomförda med både anställda och ledningsgrupper. Det anses som en av de mest prestigefulla utmärkelserna för arbetsgivare i Tyskland. 

TOP Consultant IT awards

"Top Consultant" priset delas ut till de bästa konsulterna för medelstora företag. COSMO CONSULT har belönats med denna berömda kvalitetsmärkning, som garanterar att våra små och medelstora kunder har ett av de  bästa konsultbolagen vid deras sida.

AMR Industry Certified

COSMO CONSULT certifié AMR

AMR Research är en mycket respekterad och välkänd IT-branschanalytiker, med en djup nivå av kundengagemang- och vertikallösningskunskap. Genom att arbeta med Microsoft Dynamics team, har AMR skapat en certifieringsprocess som validerar en partners branschlösningar samt branschspecifika kundreferenser. 

COSMO CONSULTs slutförande av AMRs certifieringsprocess, bekräftar ytterligare vår branschkunskap och förmåga för att framgångsrikt leverera industrispecifikt värde för våra kunder -  Vår branschkunskap och nära samarbete med Microsoft.

ScoreFact Label

ScoreFact Label for COSMO CONSULT

ScoreFact är en oberoende europeisk organisation som ansvarar för SF-SRS® standard, tillägnad kvalitativ bedömning av IT-lösningar. Dess uppgift är att främja en pålitlig och neutral europeiska klassificeringssystem. Effekterna är att säkra IT-investeringar för företagen och värderingen av kompetenta leverantörer.

COSMO CONSULT i Frankrike är den första Microsoft Dynamics-partnern att få denna certifiering. Mer information finns på ScoreFacts hemsida (på franska). 

IT-Innovation award

Utmärkelsen delas ut av Initiative Mittelstand, en intresseorganisation för medelstora företag, och är ett av de viktigaste oberoende IT-utmärkelserna i Tyskland. Utmärkelsen tilldelas speciellt innovativa lösningar som öppnar upp nya applikations- och affärsmöjligheter för företag inom alla industriella sektorer.

Microsoft Sweden Partner Pledge

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail