COSMO Bot

Din nya virtuella anställd!

Om du har en fråga brukar du behöva stå/vänta i någon form av kö. Detta gäller inte bara i butiker och för hotlines, utan även väntetiderna för e-postförfrågningar är ofta anmärkningsvärda. En orsak till detta är överbelastade servicecenter. Vill du verkligen utsätta dina kunder eller anställda för detta?
Med intelligenta robotar kan servicekvaliteten förbättras avsevärt - oavsett om det handlar om kunder eller kollegor.

Interna tjänsteleverantörer, t.ex. IT-support eller personalavdelningen, kan berätta ett och annat om detta: De kontaktas särskilt ofta och svarar ofta på samma frågor om och om igen.

Att prata med kollegor är en fördel, men det binder också kapacitet. Värdefull arbetstid som kan vara bättre investerad på annat håll. Vanliga frågor kan knappast lösa detta problem. Ofta är de redan föråldrade och svåra att underhålla när de publiceras. Dessutom är statiska texter inte särskilt trevliga att läsa.

En väg ut ur dilemmat är robotar som du kan föra en dialog med, precis som med en människa. De kan tolka frågor korrekt och ge användarna rätt svar omedelbart. Den nya COSMO Bot är en sådan virtuell anställd.

Intelligent assistans

COSMO Bot  är en digital assistent som kan nås via kommunikationskanaler som webbchatt, Microsoft Yammer, Microsoft Teams eller e-post. När du ställer en fråga till den ger den det rätta svaret. Då kontrollerar den om det redan finns ett liknande fråga-svar-par - en så kallad QnA-uppsättning (Question-and-Answer) - i den egna databasen. Om så inte är fallet skickas frågan vidare till en expert. Svaret skickas sedan vidare och lagras tillsammans med den ursprungliga frågan som en QnA-uppsättning. På så sätt kan du se till att ditt team bara svarar på varje fråga en gång. COSMO Bot är baserad på flera tekniker från Microsofts teknikstack, t.ex. Microsoft Bot Framework och Azure Cognitive Services.

Meet COSMA

Förbättra din service med COSMO Bot

COSMO Bot i kundservice

COSMO Bot avlastar serviceavdelningarna i direkt kundkontakt, snabbar upp svarstiderna och garanterar på så sätt större kundtillfredsställelse:

  • COSMO Bot är kopplad till en företagswebbplats och kan leda besökarna till rätt kontaktperson beroende på deras problem och intressen eller hjälpa dem att söka information, t.ex. produktdata.
  • Som assistent för mjukvarulösningar och molntjänster kan roboten matas med användarmanualer, vanliga frågor och svar eller workshops och på så sätt stödja användarna i deras tillämpning. 
  • I callcenter, kundtjänst och support avlastar roboten dina anställda genom att självständigt besvara vanliga frågor. Ditt team kan på så sätt koncentrera sig på de problem för vilka det ännu inte finns några standardiserade lösningar.

COSMO Bot i internt bruk

Internt hjälper COSMO Bot till att samla företagets kunskap, organisera det interna informationsflödet och få viktiga insikter:

  • Ge information av alla slag centralt per ämnesområde så att dina anställda alltid är uppdaterade.
  • Utse experter för varje ämnesområde så att nya frågor besvaras snabbt och roboten lär sig svaren.
  • Analysera vilka ämnen som roboten informerar ditt team om. På så sätt får du en uppfattning om vad dina anställda är intresserade av och inom vilka områden de söker lösningar. Använd den här informationen för att positionera ditt team ännu bättre i framtiden.

Mer information hittar du här:

Vill du veta mer? Kontakta mig redan idag!