Din helhetslösning för projektorienterad produktion

Om ni tillverkar komplicerade och unika produkter eller utrustning för era kunder är det av största vikt att era processer stöds av affärssystemet. Produktionsstrukturer är uppdelade i projektplaner och planeringssteg som presenteras överskådligt för alla avdelningar. Redovisningsstödet bidrar också till projektets optimering. Med hjälp av parallellkalkylering kan alla inblandade avdelningar när som helst se och ändra i kostnad- och resultatsplaneringen, och i den fördefinierade budgeten.

En affärssystemlösning för alla verksamhetsområden

Ni som arbetar med projektorienterad tillverkning är redan vana att använda programvaror för alla verksamhetens delar. ERPCRMDMS, PLM, CAD, BI, Microsoft Office-paketet och till och med telekommunikation och en rad andra system används i olika grad. En intelligent, komplett digital lösning är inte enbart ett ERP-system, projekterande och kontrollerande eller integrationen mellan ett PLM-system och ERP-programvara. Tvärtom är det ett nätverk av alla relevanta affärssystem och optimal användning av data både inom och utanför bolaget som skapar förutsättningar för verksamhetens framgång.

Den intelligenta industrin 4.0 affärssystem

Med COSMO CONSULTs företagslösning får ni alla fördelarna med en framtidsorienterad, komplett digitallösning för er verksamhet. ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central och de certifierade globala branschlösningarna för projektorienterad tillverkning utvecklade av COSMO CONSULT formar kärnan i ett komplett företagssystem. Vi erbjuder redan nu en modern, digitaliserad arbetsplats med en enda datakälla. Vi uppnår detta genom en komplett integration av Microsoft Office 365 och andra komponenter så som Microsoft Sharepoint eller MS Teams i den strukturerade Microsoft Dynamics ERP- och CRM-världen. Tekniska delar i ert företag är också integrerade genom att länka CAD, PLM och maskindata. Till och med IoT-applikationer (Internet of Things) kan sömlöst integreras med hjälp av Microsoft IoT Hub. Kraftfulla BI-system så som Microsoft Power BI finns tillgängligt för att utvärdera och analysera data från alla delar av företagssystemet. Detta hjälper er att ta de rätta besluten som säkrar er verksamhetsframgång. Dessutom kommer intelligensen i Microsoft Machine Learning och förutsägande analys inte bara ge er utvärdering av befintlig data, utan kommer tillhandahålla specifika rekommendationer baserade på erfarenhet, prognoser och komplexa algoritmer. 

Projektplanering i tillverkande industrier

Den kompletta digitala affärslösningen från COSMO CONSULT gör dina medarbetare mer produktiva, får dem att uppnå mer och bemästra framtida utmaningar med stöd av intelligenta och tekniska IT-lösningar. Man måste hålla ett öga på både resurserna och realtidsplaneringen under själva planeringsfasen av projekten – eller med andra ord: Projektplanering och projekthantering kräver strukturerad support. Det är det enda sättet att kontrollera ett projekts kompletta livscykel från planeringsstadie till fakturering.

En specialist på projektbaserad tillverkning

Den specifika branschlösningen från COSMO CONSULT främjar samarbetet mellan avdelningarna i er verksamhet. Projekthantering är helt integrerat i ERP-systemet och skapar en gemensam länk mellan alla uppgifter och aktiviteter på varje enskild avdelning. Parallellkalkylering används för att övervaka den planerade och faktiska kostnaden för varje avdelning. Med ERP-systemet kan ni också kartlägga externa utgifter och komponenter och på så sätt direkt från systemet generera krav till underleverantörer.

Projektplanering mellan företag

Ett dubbelriktat gränssnitt till Microsoft Project möjliggör överblick även för projektplanering mellan olika företag. Ni kan exempelvis synkronisera er planering med era leverantörers, bearbeta projektet kollektivt och sedan återföra det till ERP-systemet – en solid grund för vidare planering.

Förutse och undvik risker i god tid

Den integrerade signalmonitorn hanterar all kostnadsinformation och projektets utveckling, vilket ger er en snabb och korrekt överblick av projektets nuvarande status. En trafikljusdisplay håller er informerad om kritiska avvikelser, budgetåtstramningar och speciellt definierade risker så att ni hela tiden kan ta de rätta besluten. Transparent projekthantering och flexibel sekvensplanering i produktionen ger er också en tydligare överblick.

Enkel dokumenthantering

Microsofts olika system är tätt sammanlänkade. En huvuddel är att dokumenthantering baserat på Microsoft SharePoint är integrerat i den kompletta lösningen. Detta erbjuder ett intuitivt dokumenthanteringssystem direkt i Microsoft Dynamics. Dokumenthanteringen i ERP-systemet blir det centrala arkivet för alla typer av dokument. Ni arkiverar busenkelt genom drag-and-drop. Den kan också användas för att initiera, skicka och arkivera direkt från ERP-systemet i PDF-format. Om ni dessutom använder Microsoft SharePoint som ert företags intranät kan ni förbättra arbetet i de projekt som sträcker sig mellan olika avdelningar på företaget.

Affärslösningar baserade på erfarenhet

Beslutet att införskaffa ett ERP-system är alltid strategiskt viktigt. Med COSMO CONSULT har ni hittat rätt IT-partner att ta hand om er investering. Vår Microsoft Industricertifiering för projektbaserad tillverkning och våra många års erfarenhet av att vara en världsledande Microsoft Dynamics ERP-partner garanterar att vår produkt är framtidssäkrad. Och våra många kunder världen över kan vittna om det faktum att vi kan projektbaserad tillverkning inifrån och ut. Så du kan vara säker på att våra branschlösningar har testats in i minsta detalj och har fått en kvalitetsstämpel av de riktiga experterna – användarna. COSMO CONSULT upprätthåller också nära kontakt med Microsoft för att se till att våra branschlösningar alltid fångar upp den senaste programvaruutvecklingen. 

Förbättra flexibiliteten i molnet

Vi kan också erbjuda alla våra lösningar i molnet. Detta gör det helt onödigt för er att utveckla en komplex infrastruktur på ert företag. Istället kan ni få alla tjänster för en månadsavgift. Och ni betalar bara för det som ni faktiskt använder – utan höga initiala kostnader.

Låter detta intressant?

Genom samarbete med er vet vi att vi kan hitta den ideala lösningen för just er verksamhet och era behov. För mer detaljerad information, läs mer om vår branschlösning för projektbaserad tillverkning eller maskintillverkning.  

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden