COSMO Advanced Manufacturing Pack

En unik, integrerad industrilösning för kunderorderstyrd tillverkning, processtillverkning och projekttillverkning.

Sedan 1996 har industriföretag förlitat sig på COSMO CONSULTs branschkunskap. COSMO Advanced Manufacturing Pack kompletterar kärnfunktionerna i Microsoft Dynamics 365 Business Central för att bättre stödja kraven för diskret tillverkning, projekttillverkning och processtillverkning.

Kunderorderstyrd tillverkning (kräver Premium Edition)

 • Konfigurera till beställning
 • Varianttillverkare
 • Tillverkning till beställning
 • Tillverkning till lager

Projekttillverkning (kräver endast Essential Edition)

 • Engineer-to-Order
 • Leverantörer av projekttjänster

Processtillverkning (kräver Premium Edition)

 • Life Science och läkemedelsindustrin
 • Kemisk industri
 • Färg- och beläggningsindustrin
 • Plastindustri

COSMO Advanced Manufacturing Pack för kunderorderstyrd tillverkning är ett unikt, integrerat informationssystem som ger en konsekvent och transparent hantering av alla affärsdata genom flexibla kostnads- och priskalkyler, dynamiska materialförteckningar och optimerad produktionsplanering.

För processtillverkning omfattar lösningen hantering och utveckling av "recipes", effektiv produktionsplanering och sekvensering, ett kvalitetsledningssystem samt spårning av partier i förväg/bakåt och hantering av behållare.

Projekttillverkning stöder planering och genomförande av projekt under hela deras livscykel.

Att ha allt detta i ett system gör det möjligt att snabbt förverkliga viktiga företagsmål som t.ex:

Förbättrad kundservice genom

 • Synlighet för alla kundtransaktioner.
 • Synlighet för lagerhållning på alla platser och i alla processer.
 • Snabb och fullständig spårbarhet av partier.

Förbättrat beslutsfattande genom

 • Exakt och snabb analys av produktkostnad, vinst och marginal från offert till försäljningsorder och tillverkning.

Förbättrad effektivitet i tillverkningen genom

 • Optimering av produktionsplaneringen
 • Noggrann information om lagret i realtid.
 • Öppenhet, konsekvens och stabilitet i processerna.
 • Underhålls- och inställningsjobb

Läs mer och ladda ner en kostnadsfri utvärderingsversion på Microsoft AppSource

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden