Tekniker monterar en turbin - ERP för maskinkonstruktion

Komplett digital lösning för företag i maskinkonstruktionsindustrin

ERP-systemet (med en lämplig industrimodell) kommer fortfarande att vara i centrum för den digitala miljön i framtiden för bolag inom maskinkonstruktionsindustrin. Men i framtiden kommer det stödjas av den ökade digitaliseringen av olika delvis autonoma program, sensorer, appar och plattformar, som erbjuder en enorm potential för optimering i nästan alla processområden. Att optimera offertförfarande genom att helt integrera alla Office system, gör det möjligt att direkt få tillgång till produktionsutrustning och produktionsdata och aktiv livscykelhantering av maskiner och komponenter som produceras och tillhörande nya tjänster och underhållsalternativ - det är bara några exempel på den potential som finns för framtida optimering.

Tänk på morgondagen, redan idag

Med rätt ERP-system kan du börja lägga grunden för företagets digitala framtid, trygg i vetskapen om att du fortfarande vet vad som behövs imorgon.

COSMO CONSULT fokuserar på viktiga frågor som komma skall och vi ser gärna till samarbetet med dig som kund för att utveckla din egen vision för framtiden. Ett forskningsprojekt med Fraunhofer Institute bidrar till att säkerställa att IoT (Internet of Things) finns tillgängligt - och att det kan genomföras enkelt och kostnadseffektivt via medelstora företag. Vi styrs här av dina specifikationer.

Att redan idag vara vara klar för att genomföra Industri 4.0 i molnet är inte viktigt. Vad som dock är det är vetskapen om vilka system presenterar framåtblickande scenarier och kan underlätta integrationen av Industri 4.0 i det nuvarande systemlandskapet.

Med COSMO CONSULT, har du en partner vid din sida som kommer att ta itu med dessa frågor och ge dig råd och praktisk hjälp!

... Precis när du behöver det!

Branschlösningar för maskinkonstruktion

När det gäller maskinteknik, beroende på företagets storlek och inriktning, är ingenjörer, inköpare och yrkesarbetare lika engagerade i olika branscher. Från enskilda maskinelement, till mycket komplexa komponenter eller maskinutvecklingar, måste de utformas, konstrueras, driftsättas och underhållas. Därför är dessa företag alla unika, trots att de ingår i samma bransch.

Skräddarsytt för maskinkonstruktion

För att ERP-systemet att kunna visa sina starka sidor och höja värdet på ditt företag, behöver det först förstå de specifika egenskaperna hos ditt företag och branschen det verkar i. Flexibilitet måste finnas i skapandet av material och är en nyckelfaktor i maskinteknik i synnerhet. Dynamiska stycklistor, checklistor och en variantkonfigurator är bara några av arbetssparande verktyg som tillhandahålls av denna industrilösning från COSMO CONSULT.

"Samtidig kostnadsberäkning" är viktigt att hålla kostnaderna transparenta från början och se aktuell status över alla avdelningar.

Som en av världens ledande Microsoft Dynamics ERP-partner och en certifierad branschexpert, erbjuder COSMO CONSULT branschlösningar för maskinverkstadsindustrin som har testats av Microsoft.

Sömlös integrering av Microsoft Office

Fördelarna med sömlös integrering av Microsoft Office är uppenbara: du kan arbeta över programgränserna utan avbrott, du kan exempelvis göra flera ändringar enkelt i Microsoft Excel genom att exportera tabeller, redigera dem där och sedan importera dem tillbaka in i affärssystemet. Denna import genomgår motsvarande rimlighetskontroller, så att endast giltiga data skickas till Microsoft Dynamics.

Resultatet är ett stort antal sömlösa interaktioner mellan Microsoft-världar. Arkivering av dokument med hjälp av Microsoft Sharepoint-teknik är bara en av dessa interaktioner. Detta är ett intuitivt dokumenthanteringssystem som är en del av Microsoft Dynamics  och integrerad i affärssystemet och fungerar som en central arkiveringsplats för alla typer av dokument. Du kan helt enkelt använda "drag & drop" för att flytta dem där. Du kan också initiera och skicka inlägg direkt från affärssystemet och arkivera dem omedelbart (i PDF-format). Dessutom kan du även använda denna metod som en enkel metod för kartläggning över avdelningens projektarbete med Sharepoint som ett intranät-system.

Vi förstår maskinteknik

Vi har haft ett nära samarbete med maskintekniska företag under många år för att se till att vår branschprogramvara och våra konsulttjänster uppfyller kraven för branschen. Samtidigt upprätthåller COSMO CONSULT en nära kontakt med Microsoft för att se till att dessa branschlösningar alltid håller takt med den senaste programvaruutvecklingen.

En specialist på maskinteknik

Maskinkonstruktionsindustrin tillverkar ett brett sortiment av produkter och dess produktionsprocesser inom denna bransch är lika varierande - liksom de krav som ställs på företagets programvara. COSMO CONSULTs industrilösningar för maskinteknik erbjuder omfattande funktioner för konstruktion, tillverkning och service, såsom parallellakalkyler, dynamiskt skapande av stycklistor, effektiv produktionsplanering och CAD-integration. De erbjuder också en integrerad, extern produktion (med och utan tillhandahållande av material), förskottshantering, service hantering och mycket mer.

Vi kan din bransch

För att garantera att COSMO CONSULT har den fördjupade branschkunskap du behöver hos en ERP-partner, fokuserar vi på några specifika målgrupper som vi erbjuder specialiserade IT-lösningar och konsulttjänster till:

Specialmaskintillverkning

Kundorderstyrd tillverkning är ännu viktigare för specialmaskinkonstruktion än det är för maskinkonstruktion. Vår branschlösning stödjer er i alla processpecifika krav så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Make-to-order tillverkning är ännu viktigare för specialmaskinkonstruktion än för maskinteknik. Vår branschlösning stödjer dig i alla process-specifika krav, så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

I den här branschen, är flexibilitet i skapandet av räkningar för material nyckeln. Dynamiska stycklistor, checklistor och en variantkonfigurator är bara några av arbetssparande verktyg som tillhandahålls av denna industrilösning från COSMO CONSULT.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail