Arbetare kör en maskin - ERP för Specialmaskintillverkning

Branschlösning för specialmaskinkonstruktion med Microsoft Dynamics ERP

Ny standard för flexibiliteten

Individualitet är betydligt viktigare för specialmaskinkonstruktion än det är för vanlig maskinkonstruktion. Eftersom det sällan är möjligt att använda sig av färdigmonterade delar ökar komplexiteten i produktionsprocessen dramatiskt. Detta ökar i sin tur kostnaden för design- och produktionsplanering. Antalet olika material ökar, likaså antalet produktionsplaner. ERP-system för den här branschen måste kunna stödja konstruktion av en mängd olika maskiner eller anläggningar. En annan viktig egenskap är att kunna hantera de stora strukturskillnaderna i de individuella specialmaskinerna. I den här branschen krävs flexibilitet i skapandet av tillverkningsstrukturen. Med COSMO CONSULTs branschlösning får ni arbetsbesparande verktyg för att hantera dagliga sysslor så som dynamiska strukturer, samverkande produktion, checklistor och variantkonfigurationer.

En specialist på specialmaskinkonstruktion

Produktionsprocessen och de krav som specialmaskinkonstruktion ställer på affärssystemet är lika varierande som bredden på produkterna. Detta gäller inte minst när de färdiga produkterna skiljer sig åt och när designen förändras ofta. Produktionskrav som förändras från ett projekt till ett annat är en annan utmaning. Vårt branschspecifika ERP-system, Microsoft Dynamics 365 Business Central, erbjuder specialmaskinstillverkare väsentligt stöd för dessa krav. I den här branschen är det dessutom vanligt med flernivåordrar som produceras samtidigt på flera olika anläggningar. Det är också vanligt att externa tillverkare anlitas som legoleverantörer. De steg i produktionsprocessen som förläggs på externa leverantörer måste också tas med i produktionsplaneringen. Med ”Extern produktion med materialanförskaffning” erbjuder de funktioner som behövs för att samordna materialanförskaffningen, övervaka extern produktion, hantera lager och kontrollera inkommande fakturor.

COSMO CONSULTs branschlösning för specialmaskinkonstruktion erbjuder omfattande funktioner för design, produktion och service, så som parallellkalkylering, dynamisk skapande av strukturer, effektiv produktionsplanering och sekvensplanering och PDM integration. Vidare ingår: Integrerad extern produktion (med eller utan materialhantering), insättningsvaror, förskottsbetalning  och dokumenthanteringssystem baserade på Microsoft Sharepoint och är fullt integrerat med Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sömlös integration av Microsoft 365!

Fördelarna med en sömlös integration av Microsoft Office-paketet är självklara: information kan hanteras i många olika program utan att förändras. Till exempel kan man enkelt skapa uppdateringar i Excel genom att exportera tabellerna till Excel, editera dem där och sedan importera dem tillbaka till ERP-systemet. Under importen tillbaka kontrolleras rimligheten  i ERP-systemet så att Microsoft Dynamics bara tar emot korrekt data.

Detta resulterar i ett antal sömlösa kontakter med Microsoft-världarna.

Er väg till nätverksvärlden

Digitalisering är inte allt. Det är mycket viktigare att de olika systemen passar ihop, helt sömnlöst. COSMO CONSULT och Microsoft är rätt partners för att leverera toppklasslösningar från en enda datakälla. Vi har mixat ihop Microsoft-teknikerna: SharePoint med ERP-sviten Microsoft Dynamics och den nya Office 365-världen. Detta göra oss unika och ger er de bästa fördelarna. Integrerade världar – sömlöst länkade.

ERP för alla delar i specialmaskinkonstruktion 

COSMO CONSULT utvecklar tilläggslösningar för att möta alla krav inom specialmaskinkonstruktion så som:

 • Produktionsdatainsamling och personaltidsplanering
 • Designlänkning till ERP-systemet med eller utan CAD-integration
 • Mobila lösningar för lagerhantering
 • Dokumentarkivering(DMS baserat på Microsoft SharePoint-teknologi)
  Ett intuitivt dokumenthanteringssystem i Microsoft Dynamics som är integrerad med ERP-systemet och fungerar som en central arkiveringsplats för alla typer av dokument. Dokumenten sparas enkelt med drag-and-drop. Man kan också att initiera, skicka och arkivera direkt från ERP-systemet i PDF-format. Projektarbete som sträcker sig mellan avdelningar hanteras som ett intranätsystem genom att använda SharePoint.
 • Leverantörsutvärdering
  Utvärderar era leverantörsrelationer individuellt baserat på både hårda och mjuka faktorer eller testkriterier.
 • Möjligheten att installera formaterade textmoduler direkt i ERP-systemet utan att behöva några programmeringskunskaper.
 • Workflow-hantering och BI-system för olika verksamhetsområden.

Affärssystemlösningar från experterna

Beslutet att införskaffa ett ERP-system är alltid strategiskt viktigt. Under många år har vi samarbetat med företag som sysslar med maskinkonstruktion och tillverkning av specialmaskiner så att vi kan vara säkra på att våra branschlösningar och konsulttjänster faktiskt möter de krav ni i branschen ställer. Och våra många lyckade projekt är bevis på att vår expertkunskap. Så du kan vara säker på att våra branschlösningar har testats in i minsta detalj och har fått en kvalitetsstämpel av de riktiga experterna – användarna. 

COSMO CONSULT upprätthåller också nära kontakt med Microsoft för att se till att våra branschlösningar alltid fångar upp den senaste programvaruutvecklingen. Alla våra branschlösningar är testade och certifierade av Microsoft.

Låter detta intressant?

Genom samarbete med er vet vi att vi kan hitta den ideala lösningen för just er verksamhet och era krav. För mer detaljerad information, läs mer om vår branschlösning för projektbaserad tillverkning eller maskintillverkning. Ta kontakt med oss (via telefon eller e-post) så kan vi diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa er att få mer ut av er verksamhet. Vi ser fram emot att höra från er.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail