Konceptbild över sammanhängande tabeller - Workflowhantering med Microsoft Dynamics NAV

Workflow hantering med Microsoft Dynamics NAV

Ladda ner broschyren cc|workflow

cc|workflow är en tilläggslösning baserad på  Microsoft Dynamics NAV för hantering av optimering av affärsprocesser i företaget. Programvaran gör det möjligt att bearbeta arbetsflöden tillsammans med tillhörande affärslogik och relationer direkt i Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Office Visio. Utifrån händelser och fritt definierbara förhållanden utför Microsoft Dynamics NAV automatiskt dessa arbetsflöden. Olika avdelningar  får uppgifter vars korrekta och tidsmässiga bearbetning kan garanteras för användningen.

Med cc|workflow kan du uppnå följande resultat:

  • Automatisering och parallellhantering av affärsprocesser
  • Minimering av pappersflöden och en ökning av effektiviteten samt minskning av informationsförluster eller felinformation
  • Ökning av transparensen mellan affärsprocesser
  • Förbättring av flexibiliteten hos affärsprocesser
  • Kvalitetshöjning genom validering av interna processer
  • Skapandet av en enhetlig databas för processanalyser och -optimering

ERP Tilläggslösningar

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Dataintegration

Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners.

Kvalitetshantering

cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

Produktdatahantering

Med COSMO Product Data Management hanterar ni tekniska dokument in om områdem som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom företaget.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail