Konceptillustration med circlar - Intercompanylösning

Dataintegration för Microsoft Dynamics

Optimera leverantörskedjan med processintegration

En leverantörskedja involverar för det mesta flera företag, de kan vara från samma koncern eller helt olika individuella företag, och då gäller det att ha en bra och smidig koordinering. I den dagliga verksamheten betyder detta oftast att utbytet av dokument, data och information emellan er och era underleverantörer och partners måste fungera effektivt.

Effektivt och överskådligt

Artiklar levereras snabbt elektroniskt genom leverantörskedjan och processerna mellan företagen måste vara transparanta och kontrollerbara. Leveransbesked, ordrar, fakturor och kreditnotor, lika väl som masterdata om artiklar och kunder, ska samköras genom olika avdelningar och mellan olika företag.  Det behövs en sömlös process som kan koordinera allt detta.

Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners. Processen kan automatiseras till den grad att till och med uppföljningsuppgifter
Rollcenter webbklient

Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners. Processen kan automatiseras till den grad att till och med uppföljningsuppgifter så som bokningar och leveransbesked skapas automatiskt. Data som företaget fått via den elektroniska processintegrationen behandlas på samma sätt som manuellt inmatade data, med till exempel samma rimlighetskontroller.

Ladda ner broschyren cc|data integration

Den ultimata processoptimeringen för vertikala leverantörskedjor

cc|data integration fungerar som en hub: Först extraherar tilläggsmodulen den information som behövs från sändande system, sedan skickar den informationen vidare till ett XML-schema   och gör den tillgänglig för hela företagssystemet. Allt detta sker via fördefinierade mappningar, som även kan kundanpassas för att passa era behov. Tilläggsmodulen har dessutom ett integrerat mappningsverktyg   där man kan skapa dynamiska mappingar genom filter, fält, kriterier och variabler.

Med cc|data integration  kan man optimera den interna data- och dokumentationsprocessen och samtidigt koppla ihop tredjepartsystem. Relevant information som till exempel fakturor och leveransbesked blir tillgängliga mycket snabbare. Eftersom manuella justeringar inte längre behövs minskar även felfrekvensen och processkvaliteten blir högre för alla sammankopplade parter.

Ni kan själva, efter bara en kort utbildning, göra verksamhetsjusteringar och nya mappingar. Vi på COSMO CONSULT hjälper er gärna med att komma igång.

Har du några frågor?

cc|data integration – Intercompany

Dynamics NAV-användare kan använda Intercompany, ett tillägg till cc|data integration för att automatisera utbytet av data och kommunikation mellan olika klienter. Processen kontrolleras via meddelanden som triggar systemet att exportera eller importera en XML-fil. På så sätt kan datautbytet av till exempel dokument, artiklar, kundfordringar och leverantörsskulder bli helt automatiserad. Särskilda tabellfilter säkerställer att varje klient endast tar emot den information och de dokument som är relevanta för den

En överblick av fördelarna med cc|data integration – Intercompany:

 • Datautbyte mellan flera olika klienter
 • Datautbyte mellan olika databaser eller SharePoint-servrar
 • Fullständigt och inkrementellt datautbyte möjligt
 • Papperslöst dokumentutbyte med modern XML-teknik
 • Flexibelt användande av olika överföringssätt som FTP, e-post, nätverksenheter
 • Lätt att koppla ihop med tredjepartssystem
 • Automatisering av processerna i Microsoft Dynamics NAV
 • Felhantering via e-postmeddelanden
 • Det krävs ingen dataomvandlare
 • Kan snabbt och enkelt integreras med Microsoft Dynamics NAV
 • Automatisk log för alla aktiviteter
 • Enkelt att implementera

ERP Tilläggslösningar

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Kvalitetshantering

cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

Produktdatahantering

Med COSMO Product Data Management hanterar ni tekniska dokument in om områdem som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom företaget.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail