Ökad kvalité genom automatisering och standardiserade verktyg

COSMO CONSULT har mer än 4000 kunder runt om i världen, många av dessa använder idag Microsoft Dynamics NAV/ Navision som affärssystem och de flesta har redan påbörjat planeringen att modernisera och uppdatera sitt affärssystem.

Vad är dina planer?

Behöver du se över ert affärssystem så har vi ett intressant erbjudande för ert uppgraderingsprojekt: en unik paketering för att effektivt uppgradera som vi kallar för ”Fabriken”.  

Fabriken är vårt väletablerade expertteam som arbetar med att ta fram standardiserade verktyg och tester för att automatisera uppgraderingsprocessen. Sedan genomför de alla uppgraderingar inom vår koncern. Vårt team är rutinerad - de uppgraderar hundratals affärssystem om året med målet att ha genomfört mer än 1000 projekt innan 2024 års utgång.

Fabrikens många fördelar

Resultatet av vår standardiserad fabrikslösning för uppgraderingar är ett kostnadseffektivt projekt med hög kvalité och en kort införandeperiod med mindre tid som måste ägnas åt tester och omarbetningar.

Värt att notera är att vi inte arbetar med en tredje part - allt arbete sker och stannar inom COSMO CONSULT Gruppen! Vi tar ett helhetsansvar för projektet och har full kontroll på projektet - från offert till GoLive.   

Vägen mot Business Central

Övergripande består ett uppgraderingsprojekt av två delar:

 1. Verksamhetsprojekt för att genomföra förändringen – det vill säga att förändra processer/ utbilda medarbetare i nya verktyg och projektleda uppgraderingsarbetet. Detta arbete görs lokalt i Sverige.
 2. Tekniska uppgraderingen som består av att flytta anpassningar, data och inställningar från ett gammalt system till den senaste affärssystemversionen samt justera för processförändringar. Detta görs av våra uppgraderings-experter.  

Storleken på vardera delen beror mest på hur mycket verksamhetsförändring man planerar att genomföra, det finns i princip tre vägar man kan välja för en uppgradering:

 1. Uppgradera allt - Alla anpassningar och data uppgraderas; man får samma funktionalitet som i det befintliga systemet. 
  • Passar kunder som vill inte göra förändringar i sitt arbetssätt.
  • Passar kunder med i regel relativt få anpassningar.
  • Passar kunder som inte har haft en stor förändring av sina processer under de senaste åren.
    
 2. Uppgradera all data - valda anpassning men tar bort eller ersätter vissa anpassningar
  • Passar kunder som vill gå till mer standard sätt att arbeta.
  • Passar kunder som har gjort förändringar i sina processer under tidens gång.
  • Passar kunder som vill behålla sitt system, men är öppna för förändring.
    
 3. Starta om - Startar om med nytt system och importerar relevant data och uppgraderar eventuell anpassning.
  • Passar kunder som vill gå till ett standardiserat arbetssätt.
  • Passar kunder som inte har kontroll på sina processer.
  • Passar kunder som har väldigt gamla system.

Kolla våra kalender och boka direkt in ett möte med oss: Schemalägg online

Hur kommer man i gång?

COSMO CONSULT har en standardiserad process för att uppskatta kostnaden för en uppgradering. Dels är det frågeformulär, dels en databas analys av ert system.

Steg 1: kontakta oss så tar vi ett möte för att diskutera era behov/ svarar på frågeformuläret

Steg 2: vi tar en kopia av er databas och skickar in det i vårt verktyg.

Steg 3: tillbaka får ni en offert på

 • Fast pris på själva uppgraderingen
 • Fast pris på GoLive implementationen
 • Estimat för utbildning
 • Estimat för förändringsarbete  

För mer information om vår uppgraderingsfabrik hör av dig till oss.

We breathe uppgradering! Kontakta oss redan idag!

Markus Engman
General Manager Sweden