Vårt Förvaltningserbjudande

För att stödja våra kunder på bästa möjliga sätt har vi förenklat vårt supporterbjudande. Du kan nu välja mellan tre paket - Digital, Standard och Premium med en fast månadsavgift. Tillägg och anpassningar är självklart möjliga. Vad paketen innehåller kan du hitta nedan:

Prislista Supportpaket

 

Support Digital 

Fast månadsavgift 3 000 kr / månad 

 • MyCosmo supportportal 
 • Cosmo Marketplace, digital marknadsplats för licenshantering 
 • Cosmo Digital Consultant 
 • Cosmo Telemetri 
 • Support enligt, Service level agreement SLA 1 

 

Support Standard 

Fast månadsavgift 5 000 kr / månad 

 • Allt i support Digital ingår enligt ovan 
 • Mejl och telefonkontakt för support 
 • Support och statusgenomgång en gång varannan månad eller 6 gånger per år 
 • Personlig licensgenomgång och inventering av licenser, en gång per år 

 

Support Premium 

Fast månadsavgift 10 000 kr / månad 

 • Allt i support Standard ingår enligt ovan 
 • Support enligt, Service level agreement SLA 2 
 • Delegerad förvaltningsledare 
 • Veckovis support och statusgenomgång 
 • 1 Förvaltningsmöte per månad 

 

Tillägg 

 • Förhöjd service level agreement (SLA 2); 2 000 kr / månad 
 • Proaktiv versionshantering; 3 600 kr / månad, gäller för 1st produktionsmiljö 
 • Proaktiv versionshantering, tillkommande produktionsmiljöer; 1000 kr/ månad

 

Priser, fakturering och betalningsvillkor

Den månatliga avgiften baseras på vilket supportpaket kunden väljer. 

Priserna och omfattningen av de olika supportpaketen gäller för upp till 50 namngivna användare per tenant. Vid användning som överstiger 50 användare tillämpas en stafflad prismodell enligt matrisen nedan. Det innebär ett fast pris för det valda paketet plus ett pris per användare som överstiger gränsen inom varje intervall. 

Proaktiv versionshantering

Proaktiv versionshantering

 

Proaktiv kompatibilitetskontroll för kommande versioner av Business Central.​
Tjänst för att hantera potentiella framtida kompatibilitetsproblem och genomföra förbättringar inför framtida uppdateringar.​

Säkerställ kontinuerligt underhåll för att tester och automatiska byggen av anpassade appar i Azure DevOps fungerar utan problem.

 

Funktioner:​

 • Kör befintliga anpassade testautomatiseringar och övervaka resultaten.​

 • Granska anpassad kod för framtida versioner av Microsoft-produkter för att tidigt upptäcka kompatibilitetsproblem.​

 • Ge proaktiva förslag för omformning av funktioner vid behov, baserat på testresultaten.​

 • Uppdatera tredjeparts- och kundunika appar till aktuell kompatibel version

Vill du veta mer? Hör av dig till oss:

Mari Forsberg
Team Lead Customer Service