Affärmänniskor utbyter idéer - Sharepoint

Samverkande lösningar – det nya sättet att samarbeta

Microsoft 365 är produktivitetsmolntjänsten som utformats för att hjälpa oss alla att uppnå det som betyder mest, i livet och på arbetet, med marknadsledande Office-appar, intelligenta molntjänster och avancerad säkerhet.

“Vi är starkare när vi arbetar tillsammans” – en visdom som stämmer in på många delar av livspusslet. I arbetslivet är det en sanning att samarbete, speciellt i team, i projekt, med partners och med kunder är en avgörande faktor för att hela företaget ska vara lönsamt. Individens arbete är viktigt, men det kan bara realiseras i en kontext där alla arbetar tillsammans och där deltagarna vet sina styrkor och kan kombinera dessa med andras styrkor. Moderna affärslösningar erbjuder därför många möjligheter till att samarbete i hela företaget görs enklare och mer effektivt; och samtidigt etablerar en viktig del av företagskulturen.

Vi hjälper dig så klart med licenshanteringen och implementationen!

Fördelarna

 • Ökad teamproduktivitet genom samarbetsverktyg som är lätta att använda
 • En uniform plattform för hantering av webb- och företagsinformation
 • Lätt att få tillgång till expertiskunskap
 • Möjligheten att snabbt hitta all relevant information
 • Informations- och beslutsöverblick
 • En lösning som är helintegrerad med företagets övriga system
 • Komplett dokumenthantering
 • Användning av nuvarande sociala datortekniker
 • Samarbete via PC, laptop, läsplatta eller telefon
 • Enkel inlärning eftersom allt baseras på bekant Microsoftstandard
 • Samarbetssupport för både organisationen i stort och på lokal nivå

 

Digital arbetsplats: Målinriktad support för teamwork

you can use Microsoft SharePoint on all devices
Using Microsoft SharePoint communities on all devices

Idag använder företag en mängd olika informationssystem som till exempel intranät, plattformar för företagsinformationshantering och sociala medier, men dessa system är sällan holistiska och integrerade. Ett av de störts problemen är isolering – de olika systemen fungerar oberoende av varandra och utan klar förankring i arbetskontexten. En modern arbetsmiljö måste erbjuda både information som är relevant för beslutsfattande och intelligent och aktiv support för arbetsflöden. Med den överbyggande informationsarkitekturen som COMSO CONSULT samverkande lösningar erbjuder får man personliga produktivitetsverktyg som ger målmedveten support för lagarbete, förenklar automatiseringen av processer och låter er samla kunskap på organisationsnivå. Genom integrering och samordning av dessa delar skapar de samverkande lösningarna grunden för er digitala arbetsplats och den centrala ingången som ger de anställda ett optimalt stöd i deras uppgifter.

Nya idéer för att lyckas tillsammans

Oavsett om det är på kontoret, hemmavid eller på resande fot – gör COSMO CONSULTs samverkande lösningar kommunikation och utbytet av information till en integrerad del i företagskulturen. Lösningarna erbjuder en rad olika funktionaliteter för att dela dokument, inklusive fullständig versionshantering och behörighetsadministration. Lösningarna förenklar direktkommunikation mellan teammedlemmar och affärspartners med hjälp av mobiltelefoner, video och webbkonferenser. Flexibel dataåtkomst kan användas även på resande fot för att säkerställa och redigera viktig information på ad hoc-basis och dela den med kollegorna. COSMO CONSULTs samverkande lösningar öppnar helt nya möjligheter för ert företag att lyckas genom att arbeta tillsammans på grundval av individuella och distribuerade idéer.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail