Den digitala helhetslösningen för läkemedels-, kemikalie-, kosmetika- och livsmedelsindustrin

COSMO CONSULT hjälper företag inom life science-branschen att uppfylla de ökande marknadskraven och de rättsliga bestämmelserna samt att öka produktkvaliteten, innovationskraften och lönsamheten.

MINA UTMANINGAR
Eftersom mitt företag är verksamt inom life science-branschen måste jag vara flexibel och ständigt möta nya utmaningar. Det handlar till exempel om hög prispress, förändrade kundförväntningar, ökad digitalisering och rättsliga bestämmelser. Samtidigt måste jag bibehålla eller till och med öka min lönsamhet, mina kvalitetsstandarder och min innovationskraft.

För mig är det inte alltid lätt att upprätthålla balansen mellan nödvändighet och pragmatism och att ständigt förbättra min konkurrenskraft i en föränderlig marknadsmiljö.

SÅ HÄR FÅR JAG STÖD
COSMO CONSULT:s branschlösning för läkemedels-, kemikalie-, kosmetika- och kosttillskottindustrin hjälper mig att digitalisera mina processer, öka automatiseringen och skapa mervärde. De klassiska värdeskapande processerna - särskilt produktionsprocessen - stöds med omfattande branschspecifika funktioner i programvaran.

Mina processer kartläggs på ett tydligare sätt, vilket ger snabbare beslutsfattande och spårbarhet. Strikta funktioner för kvalitetssäkring och release hjälper mig att genomföra företagets kvalitetskrav. 

MIN BENEFIT
COSMO CONSULT-industrilösningen för läkemedels-, kemikalie-, kosmetika- och kosttillskottindustrin gör det möjligt för mig att driva effektiva processer inom satsorienterad tillverkning och materialhantering. En konsekvent hantering av recept, specifikationer, variabla batchegenskaper och ingredienser ökar processens tillförlitlighet och minskar potentiella felkällor. Jag kan bättre uppfylla kraven från mina kunder, myndigheterna och marknaden. För mitt företag kan jag minska affärsriskerna och bekräfta min höga trovärdighet när det gäller efterlevnad.

Mer information finns i vår Solutions Catalogue

Vill du veta mer?

Kontakta oss så kan vi diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få ut mer av din verksamhet. Nu och i framtiden. Vi ser fram emot att höra av dig!

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail