Global Reach | Local Touch - Internationell implementation

En del av kärnverksamheten i COSMO CONSULT-gruppen är internationella implementeringar och support av ERP-system. Vi är en ledande internationell Microsoft Dynamics-partner med 40 kontor i flera olika länder och har ett stort globalt nätverk som vi använder oss utav då vi hjälper våra kunder att implementera deras internationella IT-strategier. Hos oss blir implementationen och supporten av ert affärssystem väl omhändertaget både nationellt och internationellt.

Läs mer om våra internationella tjänster:

Framgångsrik internationell implementering

COSMO CONSULT är en av världens mest framgångsrika Microsoft Dynamics partners i den internationella projektverksamheten och erbjuder ett antal övertygande lösningar och tjänster.

CORE

CORE (COrporate REquirements) tillvägagångssätt har utvecklats för företag som står inför utmaningen att kartlägga affärsprocesser som har harmoniserade internationellt i en enda ERP-lösning.

Global Services

Vårt Global Engagement Office, en del av COSMO CONSULT Global Services, försäkrar att våra kunder har tillgång till erfarna professionella specialister inom hantering och support av internationella projekt. En central kontaktperson följer hela projektet och koordinerar alla nödvändiga steg som behövs för en lyckad implementation.

  • Vi tillhandahåller en nära dialog med er för att definiera målen och de speciella utmaningarna för ert projekt och samarbetar med er för att utveckla en implementeringsstrategi.
  • Vi hjälper er att definiera effektiva processer och strukturer för att se till att era internationella aktiviteter är perfekt koordinerade och harmoniserade.
  • Vi försäkrar att experter med rätt kvalifikationer finns till hands för att stödja er där det behövs.
  • Genom vårt globala partnernätverk kommer vi hjälpa er med frågor och lokala utmaningar där de uppstår.
  • Vi tar dessutom ansvar för att koordinera individuella (interna och externa) partners som är involverade i implementerings- och lösningsprojekt. Vi tar även ansvar för att samordna själva projektet och hanterar gärna komplexa ERP-utrullningsprogram.

Projektteam med internationell erfarenhet

Våra projektledare, konsulter och utvecklare har internationell erfarenhet och finns här för att supportera er i flertalet länder när ni ska implementera ert IT- och/eller ERP-projekt och uppfyller flera roller och funktioner – både lokalt i den specifika implementationsprocessen och globalt som den överbyggande definitionen av internationella koncernstandarder och –strukturer.

COSMO CONSULTs Global Services stödjer er i varje fas av ert internationella ERP-projekt och ser till att det pågående arbetet fungerar, tillhandahåller global support och tar initiativ till att vidareutveckla och optimera er lösning. Vi använder oss av olika beprövade metoder beroende på er verksamhets specifika behov och långsiktiga IT-strategier.

Internationella kontor | Internationellt partnernätverk

Vi finns på plats i Tyskland, Frankrike, Sverige, Spanien, Schweiz och i delar av Central- och Sydamerika; och tack vare vårt samarbete med ett internationellt partnernätverk finns vi till hands när ni behöver oss. Att vi finns närvarande lokalt men med en global strategi gör varje internationellt projekt unikt.

Standardiserade implementationsmetoder

För alla våra internationella projekt använder vi på COSMO CONSULT oss av SureStep implementeringsmetod som har utvecklats av Microsoft.  Under de senaste åren har SureStep-metoden lyckosamt utvecklats till den standardiserade implementeringsmetoden som används i Microsoft Dynamics-sammanhang. Tack vare vår stora erfarenhet av att arbeta i internationella projekt har det varit möjligt för oss att bygga vidare på och finjustera denna metod ytterligare. Dessutom används allt oftare agila metoder.

Business software for people

När vi implementerar våra nationella och internationella projekt har vi alltid människorna i fokus. Vi måste försäkra oss om att lösningarna vi implementerar är effektiva i varje land och varje kultur; att systemet används optimalt för att på så sätt garantera projektets framgång.

COSMO CONSULT Global Services kan därför hjälpa er att hantera kritiska framgångsfaktorer så som olika lagstiftningar samt  kulturella skillnader.

Internationella affärsystemslösningar

Vi använder de internationellt tillgängliga ERP-systemen Microsoft Dynamics NAV  och Microsoft Dynamics AX som bas för våra multinationella systemimplementationer.

Fler än 3.200 bolag i 52 länder förlitar sig på COSMO CONSULTs lösningar för att hantera sina affärsprocesser. Dessutom finns de bransch- och tilläggslösningar vi utvecklat tillgängliga över hela världen.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT International

COSMO CONSULT Global Services & Support
E-Mail
Cosmo Consult in France
COSMO CONSULT SSC AG
201 rue Carnot
94120 Fontenay-sous-Bois
+33 183 01 03 60
E-Mail
COSMO CONSULT SI GmbH
Lothringerstraße 14
1030 Wien
E-Mail
Cosmo Consult in Romania
COSMO CONSULT Business Solutions SRL
Intrarea Gadinti nr. 1 Sector 1 RO-011066, Bucuresti
+40 21 224 5516
E-Mail
Cosmo Consult in Germany
COSMO CONSULT AG
Schoenebergerstr. 15
10963 Berlin
+49(0) 351 | 81 13 07-0
+49(0) 351 | 81 13 07-10
E-Mail
Cosmo Consult in Barcelona, Spain
COSMO CONSULT S.L.
C/ Pare Rodés, n. 26, Torre A, 1º- 1ª
08208 Sabadell-Barcelona
+34 93 193 92 77
E-Mail
Cosmo Consult in Sweden
COSMO CONSULT AB
Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 799 86 60
E-Mail
Cosmo Consult in Switzerland
COSMO CONSULT SSC AG
Rütistrasse 13
8952 Schlieren
+41 44 830 6465
E-Mail
Cosmo Consult in Hungary
COSMO CONSULT KFT.
Rétköz utca 5. 1118 Budapest Magyarország
+36 1 899 9000
E-Mail
Cosmo Consult in San Sebastian, Spain
COSMO CONSULT Business S. L.
Parque Empresarial Zuatzu - Edif. Zurriola
Fco. Grandmontagne, 1-1º
20018 San Sebastián
+34 902 820 242
E-Mail