COrporate REquirements

I kärnan ligger framgången för dina internationella projekt

Framgång har för länge sedan upphört att vara begränsad till landsgränser. Att handskas med internationella produktions- och försäljningskanaler är nu normen och en del av det dagliga arbetet för företag av nästan alla storlekar. Detta har en direkt inverkan på IT-System som måste inrättas för att stödja strukturer och transaktioner som sker över dessa landsgränser.

Det finns olika metoder för att rulla ut  affärssystem baserade på Microsoft Dynamics på internationell nivå. Att välja ut den relevanta metoden beror i varje fall på utgångsläget och de specifika krav som kunden har.

CORE-tillvägagångssättet har utvecklats för företag som står inför utmaningen att kartlägga affärsprocesser och som harmoniseras internationellt med hjälp av en enda ERP-lösning.

VAD ÄR EN CORE LÖSNING?

"CORE" står för ”COrporate REquirements” (företagets behov). CORE lösningar har sitt syfte i att strukturerat kartlägga alla viktiga affärsprocesser som används av ett företag inom ett enda affärssystem och därmed göra det möjligt för användning på global skala. CORE versioner av lösningar tar hänsyn till alla generiska företagspecifikationer, processer och funktioner som inte är kopplade till ett visst land och lagrar all denna information i en central (core)  databas (W1)  som ligger till grund för ERP-systemet. Men i en sådan version är lösningen inte är redo att gå live. En core -databas kommer alltid att behöva vara lokaliserad för att uppfylla alla krav med hänsyn till specifika lokala förhållanden. De globala specifikationer som används för CORE lösningen utvidgas till att omfatta landsspecifika krav (inklusive de som gäller redovisning) för lokala krav.

En CORE lösning är ett långsiktig koncept som kombinerar både strategiska företagsintressen och ekonomiska intressen i samma utsträckning.

Om du letar efter en kompetent internationell partner, kontakta oss!

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail