Helhetslösningar för tillverkande industri

COSMO CONSULT is one of the leading Microsoft Partners for Manufacturing Industry Solutions.

Varje företag är unikt – liksom alla branscher. Tack vare sin innovationskraft, är diskret tillverkning/kundorderstyrd tillverkning också en drivkraft. Inom denna bransch möter kompetens och optimerade produktionsprocesser ökad komplexitet, allt kortare produktlivscykler och hårdare konkurrens. Samtidigt förväntar sig kunder produktkvalitet och bättre service i allt högre grad. Internet of Things (IoT) och digitaliseringen av nästan alla relevanta affärsområden har skapat många nya möjligheter och utmaningar för hela tillverkningsindustrin.

  Business software for people

  COSMO CONSULTs helhetslösningar hjälper människor på ditt företag att bli mer produktiva, uppnå mer och bemästra framtida utmaningar med stöd av intelligenta, state-of-the-art IT-lösningar.

  Projektbaserad tillverkning

  Branschlösning för projektbaserad tillverkning kräver samarbete mellan avdelningarna genom att till exempel använda parallellkalkylering för transparant överblick i ERP-systemet.

  Maskinkonstruktion

  COSMO CONSULTs industrilösningar för maskinteknik erbjuder omfattande funktioner för konstruktion, tillverkning och service, såsom parallellakalkyler, dynamiskt skapande av stycklistor, effektiv produktionsplanering och CAD-integration.

  Hisstillverkning

  Tekniska innovationer: såsom hissar utan maskinrum är en strimma av hopp. Orderingången för kabelhissar utan maskinrum utgör nu mer än två tredjedelar av hissmarknaden. För att ERP ska kunna visa sin styrka och tillföra värde, behöver det för att förstå...

  Verktygs- och instrumenttillverkning

  Verktygs- och instrumenttillverkning involverar ofta Flerinivåordrar som skapas parallellt på olika anläggningar. Med en hållbar branschlösning kan ni fokusera på det viktigaste.

  Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag!

  Gustav Ängermark
  Head of Sales Sweden