Deklaration om uppgiftsskydd

Detta är webbplatsen för företagen i COSMO CONSULT GROUP, nedan kallade COSMO CONSULT eller ”vi.” Ansvarig för dataskyddet är

COSMO CONSULT AG
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin, Tyskland
Tel.: +49 030-3438 15-0
E-Mail:
contactno spam@no spamcosmoconsult.com  

COSMO CONSULT GROUP:s företag är gemensamt ansvariga för viss databehandling. Vi har beskrivit detta närmare under "3 Gemensamt ansvariga medlemmar i COSMO CONSULT-gruppen".

Vi tar sekretessen för personuppgifter på stort allvar. Vi kommer att behandla din per-sonella information konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen och denna integritetspolicy.

Nedan hittar du information om hur COSMO CONSULT samlar in och använder personuppgifter, särskilt vilka uppgifter som samlas in under ditt besök och hur de används. Under 4 De berörda personernas rättigheter informerar vi dig om dina rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och hur du kan utöva dem...

I princip lämnar vi inte vidare dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller utan rättslig skyldighet att göra det, och vi använder dem endast för den tekniska administrationen av webbplatserna. Om du är en av våra kunder använder vi dina uppgifter för kundadministration och marknadsföring endast i den utsträckning som är nödvändig och tillåten enligt lag. Som vår kund har du rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål....

Insamling eller överföring av personuppgifter till statliga institutioner och myndigheter kommer endast att ske inom ramen för obligatorisk nationell lagstiftning...

Vi erbjuder dig nu möjligheten att ingå ett avtal med oss som är förenligt med EU:s dataskyddsförordning: Privacy Portal För mer information, se 3.2 Avtal om databehandling.

1 Allmän Information

Denna sekretesspolicy gäller behandlingen av personuppgifter på webbplatser, tjänster och portaler under *.cosmoconsult.com och av COSMO CONSULT-koncernen som tjänsteleverantör.

1.1 Behandling av personuppgifter

Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas endast in om användaren frivilligt lämnar dessa uppgifter. Om du använder en av våra portaler är det nödvändigt att bearbeta dina registreringsuppgifter i enlighet med detta för att möjliggöra registreringen.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1.1.1 Uppfyllande av kontrakt

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla våra avtal. Detta gäller även information som du lämnar till oss i samband med korrespondens före avtalstillfället. Det specifika syftet med databehandlingen beror på produkten och den inlämnade ansökan; den kan också användas för att analysera dina behov och för att avgöra vilka produkter och tjänster som är lämpliga för dig. För att fullgöra avtalet behöver vi ditt namn, din adress och ditt telefonnummer eller din e-postadress, så att vi kan kontakta dig. Vi behöver också dina personuppgifter för att avgöra om vi kan erbjuda dig produkter och tjänster och i så fall vilka. Du hittar detaljer om respektive ändamål för databehandlingen i avtalshandlingarna och våra allmänna villkor.

Denna databehandling sker på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.

1.1.2 Att stärka och optimera kundrelationen.

Som en del av vår strävan att ständigt förbättra vår relation med dig ber vi dig ibland att delta i våra kundundersökningar. Resultaten av undersökningarna gör det möjligt för oss att bättre anpassa våra produkter och tjänster till dina behov. Denna databehandling sker på grundval av artikel 6.(1) f GDPR.

1.1.3 Databehandling och dataanalys för marknadssyften

Dina behov är viktiga för oss och vi försöker ge dig information om produkter och tjänster som passar dig perfekt. I samband med detta använder vi oss av vad vi har lärt oss under vår gemensamma affärsrelation och vi använder oss av marknadsundersökningar. Vårt främsta mål är att anpassa våra produktförslag till dina behov. I detta sammanhang garanterar vi att vi alltid behandlar uppgifterna i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Observera: Du har alltid rätt att när som helst återkalla tillåtelsen att använda dina uppgifter för detta ändamål.

Vad analyserar och bearbetar vi specifikt?

 • Resultaten av våra marknadsföringsåtgärder för att fastställa effektiviteten och relevansen av våra kampanjer;
 • Information som samlats in under dina besök på vår webbplats och i kundportalen;
 • Vi analyserar uppgifter för att fastställa eventuell efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Denna databehandling sker på grundval av artikel 6 (1) f GDPR.

1.1.4 E-postmarknadsföring och nyhetsbrev

När du har registrerat dig via vår kundportal kan du ta emot nyhetsbrev och e-postmeddelanden som är anpassade till dina behov och som innehåller information om intressanta mässor, nyheter om vårt företag, inbjudningar till kundevenemang osv. För att skicka denna information behöver vi bara din e-postadress, all annan information är frivillig.

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål bygger på ditt samtycke i enlighet med art. 6 par. 1 punkt a DS-GVO. Lagstiftaren ställer vissa krav på att ett elektroniskt samtycke ska vara effektivt, t.ex. det som används vid registrering av nyhetsbrev. Detta inkluderar loggningen av ditt samtycke. Vi loggar därför datum och tid för samtycket, texten i samtycket, om kryssrutan kryssades, din e-postadress och annan frivillig information. Vi registrerar också datum och tid då du klickar på bekräftelselänken och länken i bekräftelsemeddelandet. Vi samlar in denna information endast för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar dock inte lagligheten av behandlingen fram till återkallandet.

COSMO CONSULT informerar sina befintliga och potentiella kunder om sina produkter och evenemang på grundval av COSMO CONSULTs legitima intresse. För detta ändamål används uppgifter som COSMO CONSULT lagrar i den mån de behövs. Du har rätt att när som helst invända mot sådan användning av dina uppgifter.

1.1.5 Åtgärder för din säkerhet

Vi använder dina personuppgifter bland annat i följande situationer:

 • Vi analyserar dina uppgifter för att skydda dig eller ditt företag från bedrägliga aktiviteter. Detta kan till exempel vara fallet om du har blivit utsatt för identitetsstöld eller om obehöriga personer har fått tillgång till ditt användarkonto på något annat sätt;
 • För att förbättra tillförlitligheten hos våra webbapplikationer kommer vår IT-support att arbeta nära dig vid tekniska problem. I detta sammanhang utvärderar vi också loggar över sidvisningar, utförda åtgärder osv;
 • För att garantera IT-säkerheten;
 • För att kunna dokumentera och bevisa fakta vid eventuella rättsliga tvister.

Denna databehandling sker på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR

1.1.6 På grundval av ditt samtycke

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera angivna ändamål är det tillåtet för oss att behandla dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med hänsyn till framtiden utan att det medför några andra kostnader än grundtaxan för överföring (kostnaden för din internetuppkoppling). Återkallandet av samtycket påverkar dock inte lagligheten av behandlingen fram till återkallandet.

Behandlingen av dessa uppgifter för detta ändamål sker på grundval av artikel 6 (1) a i GDPR.

1.1.7 På grundval av rättsliga krav eller i allmänhetens intresse

Som företag omfattas vi av en mängd olika rättsliga krav (till exempel från skattelagstiftningen). För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter behandlar vi endast de personuppgifter som är absolut nödvändiga för detta ändamål.

I enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser lagrar vi inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i fråga. När uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga förpliktelser raderar vi dem regelbundet, om det inte är nödvändigt att lagra dem tillfälligt. Följande skäl kan vara skäl för att behålla uppgifterna:

 • Det finns skyldigheter att bevara uppgifter enligt handels- och skattelagstiftningen som måste uppfyllas: det finns tidsfrister på upp till 10 år för att bevara uppgifter enligt bestämmelserna i handels- och skattelagstiftningen.
 • För att bevara bevis för eventuella rättstvister inom ramen för den lagstadgade preskriptionstiden: civilrättsliga preskriptionstider kan vara upp till 30 år, även om preskriptionstider i regel upphör efter tre år.

1.2 Cookies

På våra webbplatser och i våra tjänster används cookies. Cookies är små bitar av textinformation som gör det möjligt att lagra specifik, enhetsrelaterad information på användarens enhet (dator, smartphone osv.). De används för att göra webbplatserna mer användarvänliga för användarna (t.ex. för att lagra inloggningsuppgifter) och för att samla in statistiska uppgifter om användningen av webbplatserna för att analysera dem och förbättra tjänsten.

Du kan konfigurera din webbläsare så att du informeras om placeringen av cookies och endast tillåter dem från fall till fall, utesluta acceptans av cookies för specifika fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan hantera ett stort antal cookies från annonser på nätet via den amerikanska webbplatsen www.aboutads.info/choices/ eller EU:s webbplats www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

1.3 Mottagare i enlighet med Art. 13 Para. 1 lit. e GDPR:

Ovanstående mottagare får information från oss för att tillhandahålla vissa tjänster, t.ex. hantering av konton i sociala medier, hantering och publicering av inlägg i sociala medier, spårning av annonser på externa webbplatser, analys av användningsdata, tillhandahållande av chatt-annonser, hantering av platsannonser, behandling av formulärdata och webbinarier. Vi har ett nära samarbete med dessa mottagare för att förbättra vår service till våra kunder och effektivisera våra affärsprocesser.

1.4 Kontaktförfrågningar

På vissa sidor på vår webbplats kan du kontakta oss. Vi kommer endast att använda den information som överförs på detta sätt för att behandla din förfrågan. Uppgifter som samlas in på detta sätt kommer inte att lämnas vidare till tredje part eller stämmas av med uppgifter som kan ha samlats in av andra delar av vår webbplats.

1.5 Kommentarer och bidrag

Om du lämnar kommentarer på bloggen eller bidrar till vår webbplats på något annat sätt kommer dina IP-adresser att sparas. Denna åtgärd tjänar till att skydda oss om olagligt innehåll (stötande kommentarer, förbjuden politisk propaganda etc.) förekommer i kommentarer och/eller andra bidrag. I detta fall kan vi som webbplatsoperatör bli åtalade för den olagliga kommentaren eller det olagliga bidraget och är därför intresserade av au-thors identitet.

1.6 Nyhetsbrev

Vi informerar dig om våra erbjudanden via nyhetsbrev. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver du en giltig e-postadress som du också måste bekräfta. Vi kommer att skicka ett bekräftelsemail till den e-postadress du anger. Först efter att du har bekräftat detta e-postmeddelande kommer du att få den begärda informationen från oss. Fältet "Namn", som är obligatoriskt i nyhetsbrevet, används för att adressera dig personligen.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress samt datum och tid för din registrering. Detta bidrar till att skydda oss om en tredje part missbrukar din e-postadress och prenumererar på vårt nyhetsbrev utan din vetskap. De uppgifter som samlas in på detta sätt kommer uteslutande att användas för leverans av vårt nyhetsbrev. Vi kommer inte att samla in ytterligare uppgifter eller vidarebefordra dina uppgifter till tredje part. Det kommer inte heller att ske någon avstämning av uppgifter som samlats in på detta sätt med uppgifter som kan ha samlats in av andra delar av vår webbplats.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna sparas och används. Återkallelsen kan initieras via en länk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den adress som anges i avtrycket.

1.7 Invändningar mot reklammejl

Användningen av kontaktuppgifter som publicerats i enlighet med den tyska lagstiftningen om tillhandahållande av företagsinformation för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts avvisas härmed. Operatörerna av webbsidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklaminformation skickas, t.ex. via skräppost.

1.8 Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration från tid till annan på grund av uppdateringar av denna webbplats. Vi rekommenderar därför att du besöker denna webbplats regelbundet för att försäkra dig om att du godkänner ändringarna.

2 Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller behöver ytterligare information om dataskydd, tveka inte att kontakta vår interna sekretesskoordinator eller vårt externa dataskyddsombud.

2.1 Intern sekretesskoordinator:

COSMO CONSULT SSC GmbH
Von Steuben Straße 10/12
48143 Münster
Tyskland
dataprotectionno spam@no spamcosmoconsult.com

2.2 Externt dataskyddsombud:

2B Advice GmbH
Joseph-Schumpeter-Straße 15
53227 Bonn
Tyskland
cosmoconsultno spam@no spam2b-advice.com
www.2b-advice.com

3 Gemensamt ansvariga medlemmar i COSMO CONSULT-gruppen:

De företag som anges här har ingått ett dataskyddsavtal i enlighet med artikel 26 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, i dess ändrade lydelse) som gemensamt ansvarig en-tity COSMO CONSULT Group. En förteckning över medlemmarna finns här.

3.1 Översikt över alla partners och entreprenörer

COSMO CONSULT har ingått databehandlingsavtal med strategiska partners och andra tjänsteleverantörer i enlighet med artikel 28 i GDPR med verkan för alla bolag i koncernen. COSMO CONSULT använder de tjänsteleverantörer som anges som godkända underleverantörer. Här hittar du en översikt över alla entreprenörer och partners.

3.2 Avtal om databehandling

I artikel 28 ff. i EU-GDPR fastställs detaljerade lagstadgade regler för tjänsteleverantörers behandling av personuppgifter.  Om du lämnar ut personuppgifter om ditt företag, dina affärspartner eller kunder är det viktigt att du gör det på ett sätt som är rättsligt förenligt och i enlighet med den nya EU-förordningen.

Om du låter COSMO CONSULT behandla dina kunduppgifter direkt eller på distans eller om du gör dem tillgängliga för oss i syfte att behandla serviceförfrågningar, erbjuder vi nu möjligheten för dig att ingå ett EU-GDPR-kompatibelt avtal med oss som garanterar dig fullständig rättssäkerhet. För att göra de nödvändiga processerna så bekväma och transparenta som möjligt för dig finns ett ansökningsformulär på följande länk: integritetsportalen

I onlineformuläret kan du göra följande ange specifika uppgifter om typen och omfattningen av de uppgifter som ska behandlas. På grundval av detta kommer vi att skapa ett bearbetningsavtal som är anpassat till dina behov. Observera: Det uppstår inga extra kostnader för dig i samband med ansökan eller utarbetandet eller ingåendet av avtalet!

3.3 Dataskydd och datasäkerhet hos COSMO CONSULT

COSMO CONSULT har vidtagit åtgärder på områdena konstruktion, personal, organisation och teknik som garanterar säkerheten för föremål och data samt en oavbruten verksamhet.

De tekniska och organisatoriska åtgärderna för dataskydd handlar om följande:

 • Organisatorisk kontroll, fysisk åtkomstkontroll, systemåtkomstkontroll, datatillgångskontroll, överföringskontroll, orderkontroll, tillgänglighetskontroll och separationskrav.
 • Typ av datautbyte, tillhandahållande av data, arten och omständigheterna kring framställningen, lagring av data samt typ av och miljö för dataöverföring.
 • Åtgärder för att permanent säkra systemens och tjänsternas sekretess, integritet, tillgänglighet och kapacitet samt förmågan att snabbt återställa tillgängligheten till och tillgången till personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk incident. Ett förfarande för att regelbundet se över, bedöma och utvärdera dessa åtgärders effektivitet.

COSMO CONSULT:s tekniska och organisatoriska åtgärder påverkas som en allmän princip av tekniska framsteg och fortlöpande utveckling.  COSMO CONSULT kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten. Du kan ladda ner den aktuella dokumentationen av de tekniska och organisatoriska åtgärderna: Dataskydd och datasäkerhet på COSMO CONSULT.

4 De berörda personernas rättigheter

Du har alltid rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung, mottagarna av uppgifterna och syftet med behandlingen av uppgifterna. Om uppgifterna inte är korrekta har du rätt att kräva att vi rättar dem eller, om de är ofullständiga, att vi åtgärdar detta. Om vi har gett dina uppgifter till tredje part med ditt samtycke ska vi informera dem om denna åtgärd under vissa rättsliga omständigheter.

Om databehandlingen sker i allmänhetens intresse eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att invända mot databehandlingen av skäl som beror på din särskilda situation.

Om dina uppgifter inte längre behövs för det ursprungliga ändamålet, om du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för att behandla uppgifterna, eller om dina uppgifter behandlas olagligt, har du rätt att kräva att vi raderar dina uppgifter. Detta gäller även om din invändning mot behandlingen är rättsligt effektiv eller om dina uppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att innan vi raderar dina uppgifter måste vi bekräfta att det inte finns något legitimt skäl eller någon rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om du ifrågasätter uppgifternas riktighet, om vi fortfarande behöver uppgifterna för att hävda rättsliga anspråk, om uppgifterna behandlas olagligt eller om du har inväntat mot behandlingen och om granskningen av ditt ärende fortfarande pågår.

Om du lämnar personuppgifter till oss har du rätt att på begäran få dessa uppgifter i ett överförbart och maskinläsbart format eller att få dem överlämnade till en annan person som du namnger.

Naturligtvis har du också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten om vårt beteende i samband med dina personuppgifter ger dig anledning till det.

 

Version: 2.1 | Senast uppdaterad: 13.03.2023