2022 har COSMO CONSULT undertecknat Microsoft Partner Pledge och är nu en del av Microsoft Sveriges resa för att förbättra världen. 

Som partner till Microsoft i Sverige delar vi Microsofts globala vision att ge varje person och organisation på planeten möjlighet att uppnå mer. Tillsammans har Microsoft och vi som partner en kraftfull inverkan. 

Vår organisation kommer därför att sträva efter att:

 • Se till att vi är en ambassadör för initiativ för digital kompetens i samarbete med Microsoft.
 • Se till att vi bygger AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt, i enlighet med principerna för AI-design. 
 • Se till att vi fokuserar på hållbarhet och minskar vårt koldioxidavtryck. 
 • Sträva efter att bygga upp en mer diversifierad och inkluderande arbetsstyrka.

Vi fokuserar på följande fyra kritiska mål:

Digitala kompetenser

Vi hjälper Sverige att förbereda sig för den fjärde industriella revolutionens utmaningar genom Microsofts program för digital kompetens.

Digital skills
Microsoft Learn
Skills for Jobs and Livelihood
Skill Up Sweden

Diversitet

Det är viktigt att vår bransch speglar och stöder samhället och att vi fortsätter att arbeta för att öka diversiteten i vår tekniska arbetskraft.

Power an Inclusive Economy
Building a more diverse and inclusive workforce
Earn the Accessibility Fundamental Badge
Earn the Accessibility in Action Badge
Tech Girl of the Year

Ansvarsfull och etisk artificiell intelligens

Att se till att artificiell intelligens utvecklas och implementeras på ett ansvarsfullt och etiskt sätt, vilket Microsoft har beskrivit i "AI for good" och "Future Computed".

AI for good
Future computed

Hållbarhet

Vårt engagemang för hållbarhet och för att minska ditt koldioxidavtryck.

Sustainability
AI for Earth
Microsoft Emissions Impact Dashboard

COSMOgoesgreen

Med vår intern kampanj #COSMOgoesGreen vill vi som COSMOnauter också ta ansvar och agera mer hållbar, miljövänlig och resurssnål.

Nedan kan ni läsa om några av våra interna policies mot hållbarhet:

Resande: 

 • Tåg first, flyg second (gäller fram för allt inlandsresor)
 • Ta tåget istället för att köra bil ensam 
 • Samåkning före ensamkörning
 • Val av mötesplatser med hänsyn till tillgänglighet och resursvänlighet
 • Möten online före möten IRL  

På kontoret: 

 • Papperslös före pappersfloden
 • Konsekvent avfallssortering på alla COSMO-kontor
 • Hållbar bortskaffande av vårt elektronikavfall
 • Smart energiförbrukning 
  o Skapa medvetenhet
  o Släcka ljuset när det inte behövs 
  o Energibesparande lampor, system för ljusstyrning.
  o Kontrollera alla kontor för att se om det finns möjligheter att optimera energiförbrukningen.
  o Konvertering av våra elavtal till grön el.
  o Sänka värmen, stänga av fläkten (t.ex. på kvällen, helgen, semestern)

Som ett företag vill vi skapa framtiden med innovation och passion. Därför måste vi ta vårt gemensamma ansvar för vår planet och bidra som en förebild för andra. Vi arbetar kontinuerligt med vår CSR-policy och utvecklar den löpande. 

Vill du veta mer om vårt arbete? Hör av dig till mig:

Katharina Ehrnsperger
Marketing Lead - Sweden