Implementeringsmetoder

Dra nytta av beprövade metoder

En förutsättning för en lyckad affärssystemsimplementering är att metoden för implementeringen passar det aktuella projektet. Det gäller att  beräkna, planera, styra och kontrollera resurser. Vi använder därför beprövade implementeringsmetoder för våra projekt: 

Agil projektmetodik

Med Agil projektmetodik kan du försöka hantera komplexiteten i dagens affärssystem och göra dem flexiblare. I agil systemutveckling tar man mer hänsyn till önskemål om ändringar och reagerar flexibelt på nya krav som dyker upp först under projektets gång.

Implementeringsrådgivning

Vårt stöd börjar redan i försäljningsfasen. Vi arbetar med dig för att ta fram de viktigaste projektmålen, fokusområden och processer, samtidigt som vi utvecklar ett bredare lösningskoncept för dig som kund.

Vi registrerar och beskriver dina processer och krav i detalj under analysfasen och strävar efter att vara så nära mjukvarustandarden som möjligt, samtidigt som det ska finnas tillräckligt med utrymme för anpassning. Många små och medelstora företag i synnerhet har utvecklat en konkurrensfördel genom sin individualitet, som vi stödjer och optimerar.

Det innebär att vi tillämpar så mycket av en standardiserad metod som möjligt.

Den nya mjukvaran specificeras därefter mer exakt med process- och funktionsbeskrivningar och optimeras i samråd med dig i en iterativ process. När processer och funktioner har beskrivits och definierats i detalj, börjar vi projektets genomförande.

Det är ofta så att genomförandet, det vill säga att inrätta programmet och utbilda personalen, kan löpa parallellt med utvecklingen av systemet. Detta steg kräver också lagarbete, där nära samarbete är särskilt viktigt. Detta innebär att insikter kan matas in direkt i processen.

När alla användare har utbildats och alla ändringar har genomförts och testats, börjar fasen för driftsättningen eller "go live". Det är möjligt att antingen börja med en "Big Bang" och lägga alla moduler i drift på en gång, eller att gå live med enskilda avdelningar, steg för steg. Som regel, är det som faktiskt sker en blandning av de två metoderna, vilket innebär att en del av avdelningarna kommer att starta vid samma tidpunkt, medan de återstående verksamhetsområdena kommer att genomföras i senare steg. I slutändan är det upp till projektgruppen att avgöra vilken väg som är rätt för det enskilda projektet. Vi planerar  "go live"  noga och ger omfattande råd under processen.

Få ut mer av din verksamhet

Låter detta intressant? Genom att arbeta med dig, är vi säkra på att vi kan hitta det perfekta konceptet för att möta dina specifika krav. Kontakta oss för att diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få mer produktion av ditt företag.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail