Agil projektmetodik

Med Agil projektmetodik kan du hantera komplexiteten i dagens affärssystem och göra dem mer flexibla. Agil systemutveckling tar mer hänsyn till önskemål om ändringar och reagerar flexibelt på nya krav som dyker upp under projektets gång.

SCRUM*

COSMO CONSULT använder SCRUM-metoden vid agil systemutveckling. Denna utmärks av en enkel struktur, tydligt definierade roller och ett självorganiserande team, vilket gör den lätt att använda i programvaruprojekt.

 Alla krav och behov som ställs på det färdiga systemet vid projektets start planeras  enbart i stora drag för att göra analysen mindre krävande. Först i de enskilda två till fyra veckor långa cyklerna blir kraven, som viktats och prioriterats efter kostnad och nytta, analyserade i detalj, utformade, utvecklade, testade och beslutade.

Eftersom kunden i hög grad integreras i processen säkerställs att de behov som bearbetats, och därmed också att den färdiga lösningen, motsvarar kundens önskemål. Vid slutet av varje implementeringscykel ska de krav som kunden ställer på den färdiga lösningen uppfyllas. Om det under projektets lopp däremot uppkommer önskemål om ändringar i redan slutförda komponenter utförs dessa först när projektet har slutförts. I stället betraktas de som nya krav som viktas, prioriteras och bearbetas i efterföljande cykler.

 

*Scrum är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter formulerat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Ordet "scrum" kommer från rugbyn där det är ett moment när bollen sätts i spel. Rugby användes som en liknelse av de japanska ledarskapsforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka för att beskriva en speciell stil av utveckling. I rugbyliknande utveckling samarbetar ett tvärfunktionellt team för att göra klart produkten på samma sätt som ett rugbylag spelar tillsammans för att föra bollen uppför planen. Denna typ av arbetsform kontrasterade Nonaka och Takeuchi med mer stafettliknande processer. I dessa färdigställs arbetet i funktionella faser med tydliga överlämningar mellan grupper när arbetet går från en fas till en annan. (Källa: Wikipedia)

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag!

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail