Integrerad verksamhets- och IT-rådgivning

De chefer hos våra små och medelstora kunder konfronteras ständigt av strategiska och operativa utmaningar - oavsett om de har att göra med genomförandet av nya affärskrav, optimering av driftskostnaderna eller ökad ekonomisk öppenhet.
 

Vi är bekanta med dessa ämnen tack vare vår mångåriga erfarenhet inom näringslivet, olika industrisektorer och IT. Våra erfarna och branschkunniga konsulter ger stöd på ett tillförlitligt och snabbt tillvägagångssätt. De tillhandahåller pragmatiska och övertygande standardlösningar eller optimerade, anpassade koncept beroende på behov. Våra flexibla och processrelaterade metoder kan anpassas till storleken och komplexiteten i ett projekt, där vi stödjer våra kunder på ett heltäckande och effektivt sätt, med vårt omfattande utbud av konsulttjänster. Vårt helhetstankesätt gör det möjligt att skapa konkret mervärde genom omfattande samråd genom processoptimering.

Vi ger också stöd vid införandet av komplexa branschspecifika IT-system som ERP, CRM, Business Intelligence, dokumenthantering och skapandet av kompletta digitala, Industri 4.0 lösningar. Våra affärskonsulter ger också stöd i områden på högre nivå, så som ekonomisk förvaltning, riskhantering eller förändringsarbete. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att tillhandahålla idealiska lösningar, effektiva affärsprocesser och en hög grad av kundtillfredsställelse.

Kontakta oss redan idag:

Markus Engman
General Manager Sweden