Microsoft Dynamics 365 Business Central – den moderna och allsidiga molnlösningen

Molntjänster spelar en viktig roll nyckelroll i den digitala omvandlingen. Många företag utnyttjar redan de möjligheter som moderna molnplattformar erbjuder, som intelligent databehandling och automation. Med Microsoft Dynamics 365 Business Central får också små och medelstora företag tillgång till den beprövade Microsoft Dynamics 365 - ERP lösningen i form av en komplett molnbaserad helhetslösning.

Den nya enkelheten hos ERP

Microsoft Dynamics 365 Business Central erbjuder ett komplett affärsscenario för hantering av ekonomi, drift, försäljning och kundservice. Lösningen går att använda fullt ut i molnet. Det gör att du slipper besvär med implementering, underhåll och uppdateringar. Dessutom förenklar Business Central väsentligt moderniseringen av gamla system.

Fördelarna:

 • Komplett utbud av funktioner i den beprövade Dynamics 365-lösningen
 • Modernaste Microsoft-teknik som grund för digitaliseringsarbetet
 • Administration av alla avdelningar på företaget som ekonomistyrning, inköp, försäljning, service och hantering av leveranskedjan
 • Modernt rollbaserat användargränssnitt
 • Sömlös integration med Office 365, Microsoft Dynamics 365 CRM och Power BI
 • Alltid aktuell tack vare automatiska uppdateringar
 • Lätt att anpassa och expandera
 • Mobilitet: Optimerade gränssnitt för bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • Komplett verksamhetsöversikt med integrerad rapportering
 • AI-funktioner (Artificial Intelligence) för prognoser, likviditet, order- och försäljningsplanering

Ladda ner Business Central guiden:

SE-Kontaktformulär

Providing your data is voluntary. Please read the detailed information on data protection.

Introducing Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dagens moderna affärssystem - Microsoft Dynamics 365 Business Central

Avstampen för en digital verksamhet

Microsoft Dynamics 365 Business Central är den perfekta verksamhetslösningen för såväl små och medelstora företag som nystartade företag som vill få fart på sin digitalisering. Den framtidssäkra affärsplattformen innehåller många ERP-funktioner med sömlös integration av Microsoft Office- och Dynamics-system. 

Det du alltid velat veta om era finanser och ekonomi …

… får du reda på med Business Central. Precis som för stora företag spelar finansiell stabilitet en avgörande roll också för små och medelstora företag. Oavsett om det gäller den dagliga verksamheten eller extraordinära utmaningar och investeringar är det väsentligt med ett tillförlitligt bokförings- och redovisningssystem. Microsoft Dynamics 365 Business Central ger dig de bokförings- och redovisningsfunktioner du behöver för att fatta välgrundade beslut, se tidiga trender och med tillförsikt planera och styra affärsverksamheten.

Microsoft Dynamics 365 User Interface

Screenshot: Microsoft Dynamics 365 Business Central Benutzeroberfläche
Please click on the picture to enlarge it

Sänk lagerkostnaderna!

Lagret är ett av företagets viktigaste och mest resursbindande tillgångar. Business Centrals funktioner för administration av leveranskedjan minskar lagerkostnaderna och garanterar en hög leveransberedskap. Systemet innehåller ett brett utbud av alternativ som sömlöst integrerar lagerhanteringen i företagets leveranskedja och optimerar användningen av lagerutrymmet. Utnyttja till exempel de omfattande möjligheterna att spåra artiklar för att snabbt identifiera inköp, bearbetning och försäljning och för att undvika lagerpåbyggnad.

Dina kunder kommer att tacka dig

Allt måste fungera smidigt i orderhanteringen, som inköp, kundservice, leveranstider, frakt och fakturering. Därför har den sömlösa integrationen av försäljning i din ERP och ekonomistyrning avgörande betydelse. Microsoft Dynamics 365 Business Central täcker hela försäljningskedjan från offert till faktura med kundspecifika priser och villkor, dokumentarkivering, analyser och utvärderingar. Du får en övergripande bild av dina serviceåtaganden för att effektivt fördela resurser och hantera förfrågningar så att kunderna blir nöjda.

Så att projekten aldrig går över styr

Business Central har ett brett utbud av verktyg för projektledning, detaljerad projektplanering, kontroll och styrning. Systemet hjälper dig att fatta effektiva beslut baserade på information i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning. Skapa projektrelaterade prislistor för artiklar och kostnader för fakturering, och visa oavslutade arbeten med alla kostnader och faktureringar på en översiktlig informationspanel.

Dina data i molnet? Självklart!

Som helhetslösning ger dig Microsoft Dynamics 365 Business Central alla fördelar hos modellen SaaS (Software as a Service). Den ger dig kostnadsbesparingar eftersom du inte behöver investera i egna mjuk- och hårdvara. Den är framtidssäker, skalbar och mobil. Den är snabb och okomplicerad att implementera. Säkerheten för dina data har högsta prioritet: Microsoft datacentraler är certifierade enligt EU:s strikta dataskyddsstandarder. Du har alltid möjlighet att använda molnlagring enligt Microsofts datalagringspolicy enbart i det land där ditt företag är verksamt.

Fråga våra experter

Det går att månatligen till fast pris prenumerera på Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det finns två varianter: Versionen "Essentials" innehåller alla centrala ERP-funktioner samt avancerade CRM-, SCM-, HR- och projekthanteringsfunktioner. Versionen "Premium" omfattar ytterligare funktioner för servicehantering och produktion. Ta gärna kontakt med oss – vi ser fram emot att diskutera med dig vilken version som bäst passar dina behov och hur ditt företag kan komma in i den digitala tidsåldern med Business Central.

Kontakta oss redan nu:

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail

Fördelarna:

 • Komplett utbud av funktioner i den beprövade Dynamics NAV-lösningen
 •  Modernaste Microsoft-teknik som grund för digitaliseringsarbetet
 •  Administration av alla avdelningar på företaget som ekonomistyrning, inköp, försäljning, service och hantering av leveranskedjan
 • Modernt rollbaserat användargränssnitt
 • Sömlös integration med Office 365, Microsoft Dynamics CRM och Power BI
 • Alltid aktuell tack vare automatiska uppdateringar
 • Lätt att anpassa och expandera
 • Mobilitet: Optimerade gränssnitt för bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • Komplett verksamhetsöversikt med integrerad rapportering
 • AI-funktioner (Artificial Intelligence) för prognoser, likviditet, order- och försäljningsplanering

Ladda ner Microsofts Capability Guide

Upptäck hur du kan arbeta smartare i dina sälj-, service-, projekt- och verksamhetsteam.