Affärsman analyserar data på skärm - Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

Power BI från Microsoft är en BI-applikation där du kan göra mycket själv. Du kan exempelvis hitta, analysera, visualisera och dela data från din verksamhet genom att använda Microsoft Excel och Microsoft Office 365. Det intuitiva gränsnittet hjälper dig att snabbt nå dina uppsatta mål oavsett om du är analytiker, excelanvändare, dataadministratör eller rapportanvändare.

Vilka funktioner finns med i Power BI?

Mit Microsoft Power BI lassen sich Geschäftszahlen und andere wertvolle Informationen mit Microsoft Excel und Microsoft Office 365 abrufen, auswerten, visualisieren und mit anderen teilen.

BI i Excel

Dessa funktioner är en del av Excel-miljön du är van vid men de utökar programmets funktionalitet med en mängd imponerande dataspecifika möjligheter. Du kan skapa innehåll i Excel (så som kalkylblad, datamodeller och visualiseringar) och sedan använda Power BI för Office 365 för att publicera och dela informationen med andra.

 • Power Query  – Gör det enkelt att utforska och samla in data från både externa och interna datakällor. Här kombineras nya sökningar med möjligheten att enkelt  transformera och slå ihop data från flera källor så att du kan analysera informationen i Excel.
 • Power Pivot – Nästa steg är att skapa sofistikerade datamodeller med informationen i Excel genom att skapa relationer, egendefinierade mätningar, hierarkier och Kpi:er.
 • Power View – Gör det enkelt att skapa rapporter och analysvyer med interaktiva diagram och grafer av din Exceldata. 
 • Power Map – Utforska  data på en navigerbar 3D-karta i Excel.

Power BI för Office 365

  • Power BI webbsidor – Hjärtat i dina Power BI aktiviteter. Du skapar enkelt Power BI webbsidor där ditt team kan ta del av dina rapporter. Visning av stora arbetsböcker stöds. 
  • Data management – Om du har skapat ett riktigt lyckat query formulär i Excel kan du dela detta med andra men ändå behålla kontrollen av formulärets funktioner och dessutom se hur ofta det används. Med datahanteringsfunktionerna i Power BI kan du förutom att dela dina idéer om hur man skapar formulär, hitta andra personers formulär. 
  • Power BI för Windows – Använd den kraftfulla appen på din mobila enhet för att visa de senaste rapporterna som publicerats på din Power BI hemsida.

    Implementera en business intelligence-lösning med Power BI och COSMO CONSULT som ger dina användare enkel tillgång till ert data oavsett var de befinner sig.

    Vill du veta mer? Kontakta oss!

    Markus Engman
    General Manager Sweden