Referenser - ett urval:

Varje kund är en viktig referens

Sedan starten 1996 har vi jobbat tillsammans med fler än 4000 kunder världen över. Våra kunder är det viktigaste vi har! Låt dig inspireras av kundberättelser från några av dem.

Expandia

Expandia som är ett av Nordens ledande uthyrningsföretag av flyttbara lokaler har valt COSMO CONSULT som sin Microsoft partner för implementationen av affärssystem och branschlösningar för projekt- och hyreshantering.

Ride Awake

Awake som tillverkar den första och enda eldrivna wakeboarden på marknaden har valt COSMO CONSULT som sin globala Microsoft partner och är - med de End-2-End-lösningar som företaget kommer att införa - perfekt utrustad för sina tillväxtplaner.

Döpik Energietechnik GmbH

Teknikföretaget Döpik satsar på en molnbaserad E2E-lösning med COSMO CONSULT

Carglass

Carglass är specialister inom bilglasbyten och reparationer. De stora volymerna och verksamhetsmålet att erbjuda den bästa kundupplevelsen, gör att de behöver ett integrerat affärssystem med konsistent grunddata. När de skulle uppgradera sitt affärssystem var även flexibilitet inför framtiden en avgörande faktor. Och i COSMO CONSULT fann de en ärlig och närvarande samarbetspartner. //Microsoft Dynamics NAV//

Dedicare

Ett nytt affärssystem i molnet gör det lättare för Dedicare att hantera uppdateringar. Så här gick projektet med att gå över till en molnlösning till.

Aritco

Hissleverantören Aritco är helt beroende av ett välfungerande och effektivt affärssystem för att kunna konkurrera på en internationell marknad. De valde att uppgradera sitt befintliga affärssystem och samtidigt implementera COSMO CONSULTs anpassade systemfunktioner för tillverkande företag. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|configure-to-order//

ACTech GmbH

Den tyska specialisten för snabb prototyptillverkning stod inför utmaningen att deras IT-verktyg som de utvecklat internt inte längre kunde hantera företagets tillväxt. De valde COSMO CONSULT som deras nya ERP-partner eftersom branschlösningen och tillvägagångssätt för implementationen var övertygande. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|task-based scheduling, QlickView//

DAS Environmental Expert GmbH

Det tyska miljöteknikföretaget specialiserar sig på utsläppskontroll och avloppsrensning och är en global aktör inom sitt segment. Deras internationella affärsverksamhet spelade en viktig roll i beslutet att genomföra byte av ERP-system till Microsoft Dynamics NAV och att välja COMSO CONSULT som partner. //Kundorderstyrd tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|configure-to-order//

Finanz Data GmbH

Digitalisering förändrar företagsvärlden – vissa branscher snabbare än andra. Finansindustrin är en av de sektorer som redan genomgår den digitala omvandlingen. Därför beslutade Finanz Data GmbH att utöka sitt system och införa bättre arbetsflöden.

Jeremias-Group

Koncernen är världsledande tillverkare av avgas- och skorstenssystem. Deras utmaning bestod i att implementera en ERP-lösning som passar komplexa och specifika processer i både koncernen och i dotterbolagen. Med hjälp av COSMO CONSULT kunde de uppnå sina mål med att till 90 procent använda standardversionen av Microsoft Dynamics NAV. //Kundorderstyrd tillverkning, projektbaserad tillverkning, Microsoft Dynamics NAV, cc|configure-to-order//

Lucas-Nülle GmbH

Nya uppdateringar gör inte nödvändigtvis ett ERP-system mer modernt. Ett företag från Kerpen i Tyskland bytte ERP-leverantörer för att skapa en toppmodern grund för framtiden.

Mister Spex GmbH

Den Berlinbaserade online-optikern har haft en enorm tillväxt sedan starten 2007. Till en början använde de sig av ett egenutvecklat företagssystem kombinerat med ett redovisningssystem. Tack vare sitt samarbete med COSMO CONSULT har de idag högt automatiserade processer för sin verksamhet som matchar deras framtida tillväxt. //Retail, e-handel, Microsoft Dynamics NAV, cc|workflow//

Pulver-Color Beschichtungs-Ges.m.b.H.

Med hjälp av Microsofts IoT-teknik lyckades beläggningsspecialisten Pulver-Color Beschichtungs-Ges.m.b.H optimera centrala produktionsprocesser och öka produktkvaliteten. Samtidigt kunde de utnyttja tillgänglig kapacitet bättre och generera mer intäkter genom ytterligare order. Den tid som behövs för att återhämta investeringskostnaderna är överraskande kort.

ROESER Medical GmbH

Tysklands ledande systemleverantör av sjukvårdsprodukter och -tjänster stod inför en enorm utmaning. Flera olika förvärv skapade ett heterogent IT-landskap som inte erbjöd ett samlat sätt att konsolidera dataanalys, många utvärderingar gjordes helt enkelt med Excel-kalkylblad. För att optimera den övergripande försäljningen implementerade företaget BI-lösningen QlickView med hjälp av COSMO CONSULT. Inom kort tid blev BI-lösningen, som också användes på mobila enheter i fältet, det centrala verktyget för en gemensam syn på gruppens försäljning. //Life Science-läkemedelsindustri, QlickView, cc|bi dynamics//

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail