Erico står pall för ökad tillväxt

Erico tar ett stort steg in i den digitala eran med Dynamics 365 Business Central och COSMO Catalyst

Erico  har tagit ett betydande steg framåt i den digitala eran genom att implementera Dynamics 365 Business Central med hjälp av COSMO Catalyst. En genomtänkt digital strategi, med smarta lösningar från Exflow och Swebase, har företagets affärsprocesser förbättrats och anpassats till en modell av effektivitet.

 

Utmaningar och Lösningar 

Erico står inför en tillväxtresa där komplexa affärsprocesser och behovet av att automatisera och integrera olika system blir allt viktigare. Då Erico verkar såväl lokalt som globalt är behovet av en affärsplattform med stark internationell lokalisering oerhört viktigt. Även möjligheten till effektiv skalbarhet gjorde att valet av Business Central i molnet kändes som ett naturligt val. 

Genom samarbetet med COSMO och implementeringen av Dynamics 365 Business Central har Erico effektiviserat sin ekonomi-, lager- och orderhantering. Integreringen av externa lösningar har dessutom möjliggjort en smidig hantering av leverantörsfakturor och logistik. Framgent kommer även ett stort fokus att ligga på etablering av integrationer till bland annat transportsystem för optimerad planering och ruttoptimering.

 

Resultat och Framtida Potential 

Implementeringen av Business Central har främst bidragit till en ökad effektivitet och minskat personberoende genom att man lyckats åstadkomma standardiserade processer sänkta administrativa utgifter och förhöjd kundtillfredsställelse.  

Genom en tydlig digital strategi och en stabil plattform i Dynamics 365 Business Central är Erico väl förberedda för kommande utmaningar och fortsatt expansion.

 

Det framgångsrika och nära samarbetet mellan COSMO och Ericos team har varit avgörande för projektets höga standard och framgång.

 

Om Erico
Erico är experter på logistik, pallhantering och trä & förpackningsemballage. Erico, grundat 1997, har gått från ett ödmjukt och litet företag till en ledande pallleverantör i Sverige och internationellt med fyra egna lager på över 50 000 kvm. Genom egna och externa lager samt samarbeten distribuerar de pallar över hela Europa. För kunderna innebär samarbetet inte bara pallleverans utan även tillgång till outsourcade medarbetare för hantering och logistik. Kunderna kan få pallar i stora och små volymer snabbt och effektivt, vilket kräver skicklighet och noggrannhet. Det cementerar Ericos position som en pålitlig leverantör med stort fokus på en smidig kundupplevelse.

 

 

Vill du veta mer om oss? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden