Blogg, Industri 4.0 & IoT

Riskhantering-as-a-service

Markus Engman17/04/2024

I framtiden kommer affärssäkerheten att baseras på arbetsfördelning. När ledningen ger personalen rätt miljö för innovation och banbrytande arbete med den senaste tekniken minskar och kontrollerar de sina risker. Detta beror på att software-as-a-service säkerställer att du alltid arbetar med de allra bästa och säkraste verktygen - så att dina processer aldrig slutar att fungera. Istället för att ta ansvar för drift av sina system och lagring och arkivering av data överför ledningen riskerna till sina molntjänstleverantörer. 

Hantera risker

När riskerna hanteras professionellt och dygnet runt har detta en positiv effekt på värdet av företagets transaktioner. När som helst behöver personalen bara kontakta tjänsteleverantörerna för att få en detaljerad analys av de skyddsåtgärder som står till deras förfogande. Detta är en mycket värdefull tjänst. För många kunder och samarbetspartners, investerare och framför allt statliga myndigheter bygger ett nära och varaktigt samarbete på ett företags förmåga att visa upp ett fungerande riskhanteringssystem och en juridiskt sund datalagring.

Våra ERP-system

Och här är ett annat argument för nyttan av programvarutjänster: I en sårbarhetsanalys ligger fokus ofta på företagets lokala system. Detta är ett område där experter har identifierat allvarliga risker. De konstaterar att interna ERP-system är kopplade till ett antal gränssnitt i interna och externa IT-landskap.  

När man genomför digitaliseringsprojekt, för att automatisera allt fler processer eller lägga till nya affärsverksamheter eller appar, måste de lokala systemen successivt breddas - som ett resultat av detta skapar IT-avdelningen fler och fler gränssnitt mot externa system, vilket ökar företagets sårbarhet för externa attacker. Dessa gränssnitt kräver mycket personal för att skötas, underhållas och framför allt skyddas. Utan övervakning dygnet runt kan dessa strukturer potentiellt komma ur kontroll och utgöra en stor risk för externa attacker. Enligt Hiscox Cyber Readiness Report 2021 har denna situation gjort små och medelstora företag till ett särskilt frekvent mål för hackare. 

Hantera säkerhet

Som ett alternativ pekar experterna på SaaS-leverantörernas datacenter med hög säkerhet, som skyddas och övervakas dygnet runt. De håller programvaran uppdaterad till de senaste och säkraste versionerna. De ser till att affärsprocesserna aldrig fastnar. På detta sätt samarbetar ledningen med expertföretag och personal för att minimera och hantera risker. Ledningen kan vara lugn när den anförtror molntjänstleverantörerna sitt dataskydd, sin datasäkerhet och sin omfattande datatillgänglighet samt en stor del av sitt företags kunnande.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Markus Engman
General Manager Sweden

Dela