Den digitala helhetslösningen för medicinsk teknik

COSMO CONSULT hjälper medicintekniska företag att uppfylla ökande marknadskrav och rättsliga bestämmelser samt att öka produktkvaliteten, innovationskraften och lönsamheten.

Känner du igen dig här? 

MINA UTMANINGAR


Med mitt företag inom medicinteknik måste jag vara flexibel och ständigt möta nya utmaningar. Det handlar till exempel om hög prispress, förändrade kundkrav, ökad digitalisering och rättsliga bestämmelser. Samtidigt måste jag bibehålla eller till och med öka min lönsamhet, mina kvalitetsstandarder och min innovationskraft.

För mig är det inte alltid lätt att upprätthålla balansen mellan nödvändighet och pragmatism och att ständigt förbättra min konkurrenskraft i en föränderlig marknadsmiljö.

SÅ HÄR FÅR JAG STÖD


COSMO CONSULTs branschlösning för medicinsk teknik hjälper mig att digitalisera mina processer, öka automatiseringen och skapa mervärde. De klassiska värdeskapande processerna - särskilt produktionsprocessen - stöds med omfattande branschspecifika funktioner i programvaran. 

Mina processer kartläggs på ett tydligare sätt, vilket ger snabbare beslutsfattande och bättre spårbarhet. Strikta funktioner för kvalitetssäkring och release hjälper mig att genomföra företagets kvalitetskrav.

MIN BENEFIT

COSMO CONSULT-industrilösningen för medicinsk teknik möjliggör effektiva processer inom tillverkning och materialhantering som hanteras med sats- och serienummer. En konsekvent hantering av stycklistor, recept, specifikationer och variabla produktegenskaper ökar processens tillförlitlighet och minskar potentiella felkällor.

Jag kan bättre uppfylla kraven från mina kunder, myndigheterna och marknaden. För mitt företag kan jag minska affärsriskerna och ge mig själv större säkerhet och hög trovärdighet när det gäller efterlevnad.

Mer information finns i vår Solutions Catalogue

Vill du veta mer?

Kontakta oss så kan vi diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få ut mer av din verksamhet. Nu och i framtiden. Vi ser fram emot att höra av dig!

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail