Hur du framgångsrikt digitaliserar ditt företag med Customer Success Management

Inom Customer Success Management fokuserar vi på den holistiska synen på digital transformation. Idag vet vi att modern teknik i sig inte räcker för att möta de framtida utmaningarna i en digital värld. Digitaliseringsprojekt är endast framgångsrika om man också tar hänsyn till faktorer som företagskultur, företagsstrategi och hantering av innovationer och fel. Vi kombinerar alla dessa aspekter av digitaliseringen i ett integrerat tillvägagångssätt. Vi kombinerar teknik och rådgivning för att ditt projekt ska lyckas.

Därför bör du tänka digitalt

Om du:

  • sträva efter hållbar ekonomisk framgång 

  • vill positionera dina produkter och tjänster rätt på marknaden och  

  • om du vill hitta framgångsrika affärsidéer. 

då bör du framför allt ta en sak till dig: Digitaliseringen är varken en hype eller en kortsiktig trend. Den är här för att stanna. Så anpassa ditt företag strategiskt till den så att du kan se framtiden an med tillförsikt på lång sikt. Och leta efter en professionell digitaliseringspartner som kan hjälpa dig.

Vad kännetecknar en bra digitaliseringspartner?

Vi ser digital transformation som en triad av dimensionerna: strategi, kultur och teknik. På grundval av denna övertygelse, med erfarenheterna från vår egen omvandling och i samarbete med Microsoft och välkända experter skapades affärsområdet Customer Success Management.

Hur vi digitaliserar ditt företag steg för steg

Med den här nya tjänsten följer en dedikerad kontaktperson med dig på din kundresa och fokuserar på att ditt företag ska lyckas. 

  • Vi använder beprövade metoder och verktyg för att fastställa er status quo när det gäller strategi, kultur och teknik.
  • På grundval av detta visar vi på potentialen och utvecklingsmöjligheterna.
  • Vi prioriterar dessa idéer och tillvägagångssätt för att fastställa fokus för ditt företags strategiska inriktning för de kommande åren.
  • Vi skapar en digital färdplan inom ramen för innovativa och moderna verkstäder. 
  • Vi ser till att den är aktuell och relevant genom regelbundna översyner av verksamheten.   

Dessutom får du tillgång till världens största plattform för digitalisering och lösningar och vårt internationella nätverk av experter. Ring oss eller skicka oss ett e-postmeddelande - och boka din kundresa.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss:

Mari Forsberg
Team Lead Customer Service

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail