Digital Maturity Check by COSMO CONSULT

Digital Maturity check

Klicka här för den kostnadsfria digital maturity check!

Ditt fokusområde:

Tillverkning
Retail
Tjänster

Ditt första steg mot digital transformation

Låter detta bekant? Alla pratar om digitalisering, digital transformation, disruptiva affärsmodeller och artificiell intelligens. Men knappt någon har faktiskt genomfört sådana projekt själv.

Googla dessa termer och du får massor av träffar. Världen verkar vara full av digitaliseringsexperter, analytiker, konsulter och byråer. Många av dessa är också programvaruföretag.

Men vilka av dessa otaliga erbjudanden kan hjälpa mig med mitt företag? Vilken lösning är rätt för ditt problem?

Denna inledande sonderingsfas är anledningen till att vi utvecklade digitaliseringskontrollen (DigiCheck). Den är utformad för att hjälpa dig att utvärdera din nuvarande situation och dina framtidsutsikter. Du kan också använda den för att objektivt fastställa den digitala mognadsnivån i ditt företag. Det är ett självtest som öppnar dina ögon - gratis och utan förpliktelser!

Allt ligger i dina händer. Börja med ett första benchmark och ge ditt eget företag en självkritisk bedömning. Jämför dina resultat med resultaten från aktörer av liknande storlek inom din sektor. DigiCheck ger dig en cirka 30 sidor lång översikt över potentiella styrkor som du kan vinna genom digital optimering.

Hur kommer man snabbt igång med digitaliseringen?

Du kan påbörja din egen digitala transformation med mycket liten ansträngning. På bara 40 minuter kan du använda vår självutvärdering för att få en första överblick över din nuvarande digitala mognadsnivå och samtidigt spara kostnaden för en medelhög konsultkostnad. Det är ingen som känner till dina processer lika bra som du själv!

Här är vad DigiCheck kan göra

Med DigiCheck kan du undersöka alla dina affärskritiska processer inom din bransch.

Du gör din egen bedömning och utvärderar cirka 120 arbetsflöden. Med en knapptryckning får du sedan ett objektivt resultat. Fokus ligger på relevans, genomförande och digitaliseringsnivå utifrån dina specifika uppskattningar. Dessutom ingår aktuella riktmärken för din sektor. 

Detta är en första bedömning av din digitala status quo.

Med denna analys av din nuvarande situation kan du gå in i ditt första konsultmöte väl förberedd, pragmatisk och professionell. Med DigiCheck börjar båda sidor - kund och konsult - med samma insikt. På så sätt kan vi komma igång direkt och spara tid.

Hur väljer du rätt digitaliseringsprojekt?

Ett bra digitaliseringsprojekt definieras inte av antalet tillämpningar som implementeras eller hur många funktioner som en ny programvara eller teknik tillhandahåller. 

Det handlar snarare om att ha en vision och en specifik plan.

Vad är nästa steg efter DigiCheck?

Planen hjälper oss att nå målet: DigiCheck följs av en workshop där vi konkretiserar projektets mål, affärsmässiga relevans och genomförande. Tillsammans definierar vi din personliga framgångshistoria.

Komma igång med digitaliseringen

Vi ger dig den bästa lösningen i rätt tid, eftersom ett bra projekt kräver en metodisk struktur: uppdelat i olika faser, primära och sekundära mål. Vi börjar där kundnyttan är störst, oavsett om det handlar om organisatoriska förändringsprocesser eller ny teknik och nya lösningar. Ofta är små nybörjarprojekt mer kostnadseffektiva, vilket ger en snabb avkastning på investeringen (RoI) och bidrar till att bygga upp förtroende.

Här är varför människor är huvudfokus i den digitala transformationen

Den här metoden har visat sig vara framgångsrik, eftersom digitaliserings- och IT-projekt ofta kan vara mycket ambitiösa och överväldigande för organisationen och användarna. Ändå beror projektets framgång på att intressenterna stannar kvar och att nyckelanvändarna accepterar den IT-stödda processen. Om projektet redan i detta skede möter motstånd blir det mycket svårt att förbättra eller optimera processerna på lång sikt. 

Digitaliseringsprojektens framgång beror framför allt på de inblandade personerna. Tekniken spelar en mindre roll.  Det är trots allt människorna som i slutändan får igång en programvara och definierar och optimerar processerna.

Så här hjälper vi dig genom din digitala transformation

Tanken bakom vår DigiCheck är att utveckla en plan som hjälper dig att utrusta din syn med rätt teknik.

Vi stöder dig från början och under hela digitaliseringsprojektet. Eftersom vi ser vår affärsrelation som ett strategiskt partnerskap.

Vår heltäckande konsult- och dokumentationsstrategi följer filosofin för den kontinuerliga förbättringsprocessen (customer success management). Det inkluderar ömsesidigt samarbete i projektet och implementering av toppmodern teknik och innovativa, automatiserade processer. Målet är att alltid ha din digitala färdplan i åtanke och anpassa prioriteringarna i enlighet med din affärsframgång.

Din affärsframgång är vår högsta prioritet. Våra erfarna konsulter och Customer Success Managers hjälper dig att framgångsrikt genomföra din digitaliseringsplan.  Du identifierar tidigt potentiella förbättringar i ditt processlandskap och kan snabbt anpassa din digitala roadmap i händelse av förändrade förutsättningar eller krav. 

Digital transformation innebär inte att ha den senaste tekniken. Det innebär att reagera snabbt och flexibelt på nya marknadsvillkor. Vårt mål är att hjälpa dig att göra det.

Registrera dig nu för den digitala maturity check!

Har du redan registrerat dig och vill återgå till din tidigare anmälan? Klick hör!

 

Gratis första konsultation

Vi svarar gärna på dina frågor om DigiCheck. Ring oss för en kostnadsfri inledande konsultation.

Markus Engman
General Manager Sweden