Imprint

COSMO CONSULT AG

Schöneberger Strasse 15

10963 Berlin

Tyskland

Tel: +49(0) 30|34 38 15-0

Fax: +49(0) 30|34 38 15-111

Email: kontaktano spam@no spamcosmoconsult.com 

Internet: www.cosmoconsult.se 

Represented by the board of directors: Uwe Bergmann, Klaus Aschauer, Gerrit Schiller

Chairman: Jesko Nobiling

Entered in the commercial register of Potsdam district court: HRB 25560P

VAT ID no.: SE55 6700 55 9901

Du hittar uppgifter om våra företag här:

Personligt ansvarig för det redaktionella innehållet i enlighet med § 55.2 i det tyska radio- och tv-avtalet (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien - RStV):

Uwe Bergmann 

COSMO CONSULT AG

Schöneberger Strasse 15

10963 Berlin

Tyskland

Koncept, utformning och programplanering

form4 GmbH & Co. KG

Schlesische Strasse 26

10997 Berlin

Tyskland

Information om licensen

Juridiska anmärkningar

Undantag från ansvar

Ansvar för innehåll

I egenskap av tjänsteleverantör kan vi i enlighet med § 7 mom. 1 i den tyska telemedielagen (Telemediengesetz - TMG) är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor i enlighet med allmän lag. I enlighet med §§ 8-10 i TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller sparad information från tredje part eller att söka efter omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir i detta avseende opåverkade. Ansvar avseende detta är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse uppdagas. Om vi får kännedom om tillämpliga lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

De sidor som vi erbjuder innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part och vi har inget inflytande över innehållet på dessa webbplatser. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av de länkade sidorna är alltid ansvarig för innehållet. De länkade webbplatserna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkarna. Vid tidpunkten för länkningen var det inte möjligt att identifiera olagligt innehåll. Det är dock inte rimligt att göra en permanent granskning av innehållet på de länkade webbplatserna om det inte finns konkreta bevis för lagöverträdelser. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Copyright

©2016 COSMO CONSULT AG. Alla rättigheter förbehållna. Allt innehåll och alla verk som skapats av webbplatsoperatören på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje typ av användning utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören, iakttas tredje parts upphovsrätt. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du emellertid får kännedom om ett brott mot upphovsrätten ber vi dig att meddela oss detta i enlighet med detta. Om vi får kännedom om brott mot lagen tar vi bort sådant innehåll omedelbart.

Alla varumärken och märkesnamn som används tillhör respektive rättighetsinnehavare. Microsoft Dynamics® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corp.