APOGEPHA utökar sin kvalitetshantering med COSMO CONSULT

Tyska APOGEPHA Arzneimittel GmbH grundades 1882 som en tillverkningsanläggning för Dresden Kronen apotek och har lyckats bevara familjeföretagets karaktär under alla dessa år. Idag är företaget specialiserat på urologiska läkemedel för behandling av urinblåsan, prostatan och njurarna. De hjälper patienter i mer än 20 länder.

En av de viktigaste utmaningarna inom läkemedelsindustrin är kvalitetssäkring. Här handlar det om att kontinuerligt kontrollera, mäta och dokumentera produkt- och processkvalitet. För att effektivt kunna hantera de ökande rättsliga kraven i framtiden sökte APOGEPHA efter en modern, molnbaserad lösning som kunde utökas gradvis. Kontraktet tilldelades COSMO CONSULT LS GmbH, som är specialiserat och certifierat inom Life Science med COSMO Quality Management Pack. Produkterna är strukturerade i moduler och täcker alla aspekter av kvalitetshanteringen. Digitala signaturer, ett detaljerat auktoriseringssystem, en icke manipulerbar verifieringskedja och verifieringssäkra processer säkerställer dataintegriteten.

Skräddarsydd för verksamhetens krav

I juli 2022 inleddes projektet med COSMO-modulen för dokumentkontroll. Fokus låg då på processer för att på ett begripligt sätt skapa, kontrollera och hantera dokument, t.ex. arbets- eller processinstruktioner. "Det faktum att Document Control kan konfigureras individuellt var avgörande för APOGEPHA:s investering. Det är viktigt för företaget att instruktionerna inte bara läses utan också förstås. För att säkerställa detta kompletterar vi processen med ett kunskapstest i slutet", förklarar Caroline Schneegold, försäljningskonsult på COSMO CONSULT LS GmbH. De som inte svarar rätt på frågorna måste gå en ny omgång.

Gradvis utvidgning och integrering

Första driftsättningen blev COSMO Document Control vid årsskiftet 2022/2023Därefter vill båda företagen samarbeta på lång sikt. Planen är att utöka den tekniska plattformen inom de kommande fem åren med ytterligare moduler, t.ex. revisions- och incidenthantering. Integration i det framtida ERP-systemet finns också på önskelistan.

Vill du veta mer om oss? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden