COSMO Quality Management Pack

 

Effektiv digital kvalitetshantering

Lösningen, som är baserad på Microsoft 365 och Office-plattformen, kartlägger nästan alla kvalitetshanteringsprocesser och kan integreras fullt ut i Microsoft-ekosystemet.

Dina utmaningar

Du har ett antal verktyg och metoder i ditt företag för att dokumentera och stödja QM-processer. En svårighet är att du bara kan redigera kritisk processdokumentation som skapats med Microsoft Excel i pappersform. Att följa globala krav på kvalitet/överensstämmelse innebär utmaningar för dig när det gäller förfaranden. Medieavbrott och komplexa tillämpningar gör det svårt att få en öppen och snabb överblick över den aktuella statusen för dina QM-processer.

Så här får du stöd

COSMO Quality Management Pack för många QM-processer till en gemensam plattform som kan integreras sömlöst med andra Microsoft-program. Du kan digitalisera nästan alla enskilda processer. Du håller alltid ett öga på det grundläggande systemet och de reglerande funktionerna.

COSMO Quality Management Pack kartlägger bland annat följande kärnprocesser:

  • Kontroll och förvaltning av dokument
  • Incidenthantering (hantering av händelser och åtgärder)
  • Hantering av klagomål
  • Riskhantering
  • Audit-hantering
  • Integrering i befintliga system (ERP, CRM, Office 365, Outlook, mobilapp...)
  • Integrering av elektroniska signaturer (i enlighet med 21 CFR Part 11).

Din fördel

Genom att implementera lösningen ökar transparensen i dina QM-processer. Du får en snabb och fullständig överblick över statusen för din kvalitetsrelevanta information, oberoende av tid och plats. Med hjälp av verifieringsspår kan du spåra alla ändringar och bekräftelser.

Den sömlösa integrationen i Microsoft 365 och den välbekanta användarhandledningen leder till hög användaracceptans och minskar utbildningsinsatsen för dina anställda. Standardiserade processer med tillhörande dokumentation möjliggör efterlevnad och ökar din trovärdighet vid revisioner av myndigheter eller kunder.

Mer information om COSMO Quality Management Pack hittar ni här

Vill du veta mer?

Kontakta oss så kan vi diskutera hur COSMO CONSULT kan hjälpa dig att få ut mer av din verksamhet. Vi ser fram emot att höra av dig!

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail