COSMO Incident Management

I viss utsträckning har alla företag ett system för hantering av incidenter som en del av sin kvalitetshantering. Komponenter av detta system finns t.ex. i klagomålshantering, ändringshantering eller en CAPA-process. Huvudfokus ligger här på central registrering, bearbetning och dokumentation av kvalitetsrelevanta händelser, framtida undvikande av fel och kontinuerlig förbättring av interna serviceprocesser.

På så sätt är ni väl förberedda inför kommande revisioner och undviker brister som ofta identifieras som avvikelser vid myndigheternas inspektioner. Det är just här COSMO Incident Management kommer in som en central komponent i COSMO Quality Management Consulting pack. Lösningen är utformad på ett sådant sätt att den kan drivas helt fristående och plattformsoberoende, samtidigt som den kan utökas för att inkludera ytterligare processer och kan integreras i det befintliga systemlandskapet om så önskas. Integration i Microsoft 365, SharePoint Online och Microsoft Teams ingår redan som standard. Dessutom kan andra Microsoft Dynamics-produkter samt system från andra leverantörer enkelt integreras.

Tack vare konceptet med low code/no code är lösningen flexibel när det gäller processer och konfigurerbar inom alla områden. Detta innebär att formulär, arbetsflöden, vyer eller till och med rapporter kan omformas och utökas enligt användarens egna krav. För en snabbstart innehåller COSMO Incident Management omfattande standarder som tydliga dashboards, onlinehjälp eller rapporter för de viktigaste nyckeltalen.

Fördelar

  • Du har alltid en överblick över dina incidenter och de åtgärder som är kopplade till dessa.
  • Du missar inte längre deadlines och möten.
  • Du samlar all information från olika källor i en enda transaktion och säkerställer därmed en smidig dokumentation.
  • Du möjliggör okomplicerade revisioner tack vare fullständig insyn i processen och en tydlig verifieringskedja i systemet utan luckor.
  • Snabbt och enkelt att komma igång med den förkonfigurerade processmallen, vilket minskar den utbildning och implementeringsinsats som krävs.
  • Du förblir oberoende av komplexa system som ERP eller CRM, samtidigt som du behåller flexibiliteten med mångsidiga integrationsalternativ.

Mer information om COSMO Quality Management Pack hittar ni här på hemsidan. Ytligare information om COSMO Incident Management finns på vår COSMO Marketplace

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Markus Engman
General Manager Sweden

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail