Internationella projekt

Hantera era internationella ERP-projekt framgångsrikt tillsammans med COSMO CONSULT

Företag som vill vara verksamma internationellt bör minimera investeringsrisken genom att ha en hållbar IT-struktur på plats.

När internationella ERP-projekt ska sjösättas bör man ställa sig två frågor:

1. Är den nuvarande ERP-strukturen tillräcklig för att möta både nationella och internationella krav, eller behöver systemet bytas ut eller uppdateras?

IT-system som implementerats före beslutet att utvidga internationellt är ofta anpassade för att enbart hantera lokala krav vad gäller till exempel språk, momssatser och valuta. När man bedömer huruvida ett system är internationellt gångbart måste man tänka på faktorer så som skalbarhet och användargränssnitt, likväl som huruvida lösningen är kompatibel med olika nationsspecifika krav.

2. Hur sätter man upp en global ERP-struktur?

Oavsett företagstyp , finns det ett par underliggande faktorer som bestämmer om en multinationell ERP-implementation ska lyckas. Kulturella olikheter är en faktor som påverkar projektet. Och det är inte bara språkbarriärer som spelar roll utan även managementkultur, olika syn på företagspolicys och trivselregler . 

Mindre företag är för det mesta inte uppdelade i olika avdelningar eller har definierade strukturer på plats; i allmänhet har de inte heller kompetensen inom företaget för att anpassa ett IT-system för en internationell verksamhetsstruktur. Om ERP-implementationen ska lyckas måste man kompensera denna kunskapsbrist. För det första måste man göra det nödvändiga förarbetet inom företaget, sedan måste man använda sig av koncept, samarbetspartners och lösningar som redan bevisligen har lycktas med att implementera internationella IT-system. Valet av samarbetspartner blir därför kritiskt för utgången av projektet. 

Kravställning för implementering av multinationella projekt

  • Kommer den ökande takten av globalisering och internationalisering skapa utmaningar som kräver en enhetlig infrastruktur?
  • Söker ni efter ett ERP-system som kan stödja er i hanteringen av er företagsstruktur och transaktioner mellan olika länder så att ni ständigt kan ha den nödvändiga överblicken av er verksamhetsdata?
  • Står ni inför utmaningen att hantera en central inköpsavdelning, installera och underhålla ett globalt inköpssystem , sjösätta ett centralt masterdataprojekt eller efterfölja globala direktiv så som IFRS?
  • Använder ni redan Microsoft Dynamics NAV men söker en kompetent, internationell samarbetspartner som kan implementera affärssystemet på återstående dotterbolag?
  • Söker ert internationella företag efter en ny ERP-lösning?
  • Har ni redan global produktion och internationella inköp men saknar strukturen för konsolideringsfasen?

  Dra fördel av COSMO CONSULTs erfarenhet av internationella projekt

  COSMO CONSULT är en av världens mest framgångsrika Microsoft Dynamics-partners när det gäller internationella projekt; här är några av våra internationella styrkor:

  • Våra internationella tjänster styrs från en central funktion

  För att minimera tiden det tar att koordinera och harmonisera projekt finns COSMO CONSULT Global Services och Global Engagement Office som erbjuder våra kunder en central kontaktpunkt och garanterar således en optimal kunskapsöverföring i varje projektfas.

  • Globalt lokalt

  I och med vår breda europeiska närvaro och vårt internationella nätverk av strategiska samarbetspartners finns COSMO CONSULT nära till hands oavsett var ni än behöver oss. Med oss som partner är ni optimalt utrustade med kritiska framgångsfaktorer för att handskas med olika legala normer, kulturella skillnader, olika värderingssystem, samt språkliga utmaningar.

  • Internationell tillgång till den senaste versionen av våra branschlösningar

  Dra fördel av vår kompetenta produktutvecklingsavdelning och våra branschspecifika lösningar – alltid med den senaste certifierade versionen tillgänglig internationellt.

  • Vår kontakt med Microsoft

  COSMO CONSULT är en central del i Microsofts globala Microsoft Dynamics-strategi. Vi upprätthåller en stark relation på alla avdelnings- och utvecklingsnivåer.

  • Unika projektmetoder

  Vår framgång grundar sig på en strukturerad men samtidigt flexibel metod sprungen ur Microsofts beprövade ”Sure Step”-metod för att implementera projekt och på den kunskap vi tagit med oss under många års erfarenhet av att använda detta verktyg i en internationell miljö.

  Om ni letar efter en kompetent, internationell partner, kontakta oss!

  Kontakta oss!

  Cosmo Consult

  COSMO CONSULT Sverige

  Sveavägen 52
  111 34 Stockholm
  +46 8 7998660
  E-Mail
  Bergmansgatan 17
  431 30 Mölndal
  +46 8 7998660
  E-Mail
  Adelgatan 6
  212 22 Malmö
  +46 8 7998660
  E-Mail
  Magasinsgatan 7
  903 27 UMEÅ
  +46 90 17 65 90
  E-Mail