Två arbetare diskuterar rapport - Kvalitetshantering med Microsoft Dynamics NAV

Kvalitetshantering med Microsoft Dynamics NAV

cc|kvalitetshantering och leverantörsbedömning baserat på  Microsoft Dynamics NAV (Navision) assisterar dig i den löpande kvalitetssäkringen och optimeringen av dina leverantörsrelationer. Med cc| kvalitetshantering  kan data som varumottagning och produktion behöver, samlas in och bearbetas för att uppnå och säkra en hög kvalitetsnivå med hjälp av beprövade metoder. Leverantörer och enstaka leveranser kan bedömas enligt olika kriterier för att upptäcka och åtgärda kvalitetsproblem redan vid varumottagningen.

Ladda ner broschyren cc|quality management

cc|kvalitetshantering och leverantörsbedömning erbjuder följande huvudfunktioner:

  • Hantering av testplaner (huvuddata)
  • Mätdata för enkel gruppering av provtyper
  • Hantering av mätdata med omfattande information för börvärden
  • Testorder (transaktionsdata) med referens till valfria testobjekt (artikel, testverktyg m.m.)
  • Tester kan utföras på valfria ställen i systemet/processen
  • Godkännande av testorder vid inköp och produktion (med direkt påverkan på tillgängligheten)
  • Tillval: Kvalitetskontroll av tester

ERP Tilläggslösningar

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Dataintegration

Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners.

Produktdatahantering

Med COSMO Product Data Management hanterar ni tekniska dokument in om områdem som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom företaget.

Vendor Rating

Med cc|supplier evaluation kan du utvärdera leverantörer och enskilda leveranser enligt olika kriterier och därigenom optimera dina leverantörsrelationer.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail