Kontorsarbetare vid en dator - Ekonomihantering Microsoft Dynamics NAV

Ekonomihantering med Microsoft Dynamics NAV

Finansiell stabilitet är avgörande för alla typer av företag. Oavsett om det gäller vardagliga verksamheten eller för stora  utmaningar och investeringar, är ett tillförlitligt finansiellt ledningssystem viktigt att säkerställa, där all viktig ekonomisk data finns tillgängligt. Med Microsoft Dynamics NAV kan du hålla koll på dina redovisningsprocesser samt dina finansiella data. 

Microsoft Dynamics NAV erbjuder en komplett lösning för ekonomisk förvaltning, med integrerade funktioner för:

  • Finanshantering
  • Kundfordringar och leverantörsskulder 
  • Betalningar
  • Lager
  • Tillgångar
  • Likviditetsplanering 
  • Kostnadsredovisning 
  • Personalhantering
  • Analyser och rapporter

Få full kontroll

Microsoft Dynamics NAV Ekonomihantering, ger dig all information du behöver för att fatta välgrundade beslut, identifiera trender i ett tidigt skede, planera och styra din verksamhet. Finansiella ledningsfunktioner är sömlöst integrerade i analysverktyg och i Microsoft O365, vilket innebär att exempelvis kundsystemen och analysrapporter enkelt kan överföras till Microsoft Excel för vidare bearbetning.

Ekonomisk förvaltning utan gränser

Microsoft Dynamics NAV förenklar samarbete mellan huvudkontor och dotterbolag, filialer, franchiseföretag och kedjor. Även om huvudkontoret och förgreningar använder olika lösningar, kan Microsoft Dynamics NAV flexibla koncept sömlöst integreras för ömsesidigt utbyte av information. Systemet kan användas internationellt, är flerspråkigt och stöder alla utländska valutor.

Alla standarder ombord

Microsoft Dynamics NAV är utrustad med alla relevanta redovisningsprotokoll. Systemet stödjer också efterlevande regler såsom Sarbanes-Oxley, Basel II, HIPAA, IFRS och lokala redovisningsprinciper. Därmed skänker den dig flexibilitet du behöver när du samarbetar med internationella affärspartners.

Är du intresserad av att veta mer om Microsoft Dynamics NAV Ekonomihantering? Kontakta oss - vi ser fram emot att diskutera dina behov!

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail