Två affärsmän diskuterar i fabrik - Inköp med Microsoft Dynamics NAV

Inköp med hjälp av Microsoft Dynamics NAV

Professionella inköpare sätter kursen för framgångsrika företags utveckling: Det garanterar en säker försörjning, stöder dig med att upprätthålla sunda relationer med leverantörer och minskar materialkostnader, som därigenom bidrar till ökad konkurrenskraft för hela företaget. Microsoft Dynamics NAV erbjuder alla de funktioner som du behöver för att övergripande hantera leverantörsskulder, dina inköpsprocesser och dina skyldigheter i lokala och internationella affärsmiljöer. Modulen innehåller följande verktyg:

  • Strukturerad leverantörsdatabas
  • Funktionalitet med olika valutor
  • Offertprocess, inköpsorder, ramavtal, fakturor, klagomål, returleveranser, kreditnotor 
  • Arkivering av kvitton
  • Överföringsuppdrag 
  • Orderförslag/Påfyllnadsorder
  • Förskottsbetalning, delleverans, delfaktura
  • Analysvyer
  • Inköpsbudget

Enkel kontroll med ett musklick

Genom att köpa Microsoft Dynamics NAV kan du överblicka priser, efterfrågan och datum relaterade till inköpsorder, när som helst och utan omvägar. Alla dina förfrågningar, inköpsordrar, följesedlar, klagomål eller krav dokumenteras i automatiserade processoperationer och arkiveras per kundtransaktion. Naturligtvis, stöds din behovsbaserade inköpsplanering även med hjälp av automatiska inköpsförslag.

Kapacitet för flera valutor

Du kan smidigt utföra transaktioner med en leverantör i olika valutor. Fakturor kan också lösas med hjälp av betalningar och kreditnotor i andra valutor. Om du köper in från utlandet, avrundas valutor automatiskt enligt parametrar som du själv skapat. Systemet säkerställer dessutom att växelkursen hålls uppdaterad hela tiden så att du omedelbart kan känna igen en vinst respektive förlust.

Perfekt integrerat med ekonomisystemet

Inköpsmodulen är helt integrerad med Microsoft Dynamics NAVs Ekonomifunktioner: Så fort du lägger in en transaktion, exempelvis en faktura, bokar  systemet automatiskt alla nödvändiga efterföljande poster som hänför sig till inköp, leverantörsskulder och eventuella rabattkonton samt momskonton.

Är du intresserad av att veta mer om Microsoft Dynamics NAV lösningen för inköp? Kontakta oss - vi ser fram emot att diskutera dina behov!

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail