Två personer i fabrik i konversation - Tillverkning med Microsoft Dynamics NAV

Tillverkning med Microsoft Dynamics NAV

Tillverkningsindustrin står idag inför stora förändringar: Ökad nationell och internationell konkurrens, höga råmaterialskostnader och energiutgifter, statliga regelverk och den snabba teknologiutvecklingen kräver en vilja att vidareutvecklas och möjligheter att använda sina resurser optimalt. Tillverkningskomponenten i Microsoft Dynamics NAV  hjälper dig att planera kapaciteten i detalj, att flexibelt och noggrant styra produktionsprocesserna, samt att använda era produktionsresurser effektivt. På så sätt kan du inte bara minska era produktionskostnader, utan även möta upp dina kunders behov snabbare och med mer tillförlitlighet. Affärssystemet erbjuder följande funktioner: 

  • Produktionsorder
  • Operationslistor
  • Materialbehov
  • Behovsberäkning
  • Kapacitetsplanering
  • Specialorders
  • Monteringsorder
  • Grafisk beläggningsplanering 

Från order till färdig produkt

Tillverkningsmodulen som är integrerad i Microsoft Dynamics NAV hanterar alla era viktiga produktionsprocesser inklusive specialmetoder så som kundorderstyrd-, serie- och processtillverkning. Modulen hjälper dig att detaljplanera, spåra och återrapportera produktionsordrar. Skapa egna produktionsordrar direkt från en försäljningsorder eller arbeta med planeringsförslag som systemet automatiskt generar.

Kundorderstyrd produktionsplanering

Konstruktionsordrar möjliggör för små och medelstora företag att ha en produktion av små serier när de utför MRP och kapacitetsplanering med flexibel och minimal konfigureringsinsats. Detta betyder att du kan förenkla er orderprocess och att du har möjligheten att anpassa era ordrar efter specifika kundbehov och konfigurera artiklar på kundorderstyrd basis – allt med enbart ett musklick.

Allt inom räckhåll

När det gäller komplexa produktionsprocesser kan det vara till stor hjälp att ha grafisk översikt som försäkrar en förbättrad kontroll. Med Microsoft Dynamics NAV får du viktiga produktionsfaktorer så som produktionsordrar, sekvenser och materialtillgång via grafiska diagram. På det här sättet kan du enkelt få syn på kritiska arbetsbelastningar och enkelt planera om via en drag-and-drop-funktion så att det omedelbart syns i produktionsordern.

Våra skräddarsydda branschlösningar för tillverkningsindustrin

ERP Kundorderstyrd tillverkning

COSMO CONSULT erbjuder branschlösningen Kundorderstyrd tillverkning för företag som tillverkar mot kundordrar med krav på varianthantering i produktionen. Exempelvis företag som arbetar med anläggningskonstruktion och hisskonstruktion.

ERP Projektorienterad tillverkning

Projektorienterad tillverkning är fullständigt integrerad i Microsoft Dynamics 365 Business Central och har alla nödvändiga funktioner som krävs för hanteringen av komplexa order. Samtliga processer, exempelvis förkalkylering, anbuds- och orderhantering,...

ERP Processindustri

Utmaningarna inom processindustrin kräver att tillverkarna har en ERP-lösning på plats som tar hand om alla delar av verksamheten – från recepthantering och tillverkning till förpackning och prissättning. Läs mer om vår flexibla branschlösning här.

Intresserad av att veta mer om Tillverkning i Microsoft Dynamics NAV? Kontakta oss! Vi ser fram emot att diskutera era behov och kravställning.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail