Projekthanterare med vindturbinsmodeller - ERP lösning för projektorienterad tillverkning

ERP Projektorienterad tillverkning

Med Projektorienterad tillverkning erbjuder COSMO CONSULT en branschlösning som assisterar både projektorienterade produktionsföretag och projekttjänsteleverantörer.

Denna branschlösning är fullständigt integrerad i Microsoft Dynamics 365 Business Central och har alla nödvändiga funktioner som krävs för hanteringen av komplexa order. Från projekthantering, projektplanering och -styrning samt projektkontroll körs alla processer som integrerade delar i den totala ERP-lösningen. Samtliga processer,  exempelvis förkalkylering, anbuds- och orderhantering, personal- och resursplanering, tidmätning och fakturering samt inköp, styrs projektberoende med Projektorienterad tillverkning. Inkomster, kostnader och tider i pågående kalkylering och efterkalkylering övervakas och kontrolleras. Integreringen med Microsoft Office Project skapar dessutom omfattande utbyggnadsmöjligheter.

Med Projektorienterad tillverkning får du högre planeringskvalitet, transparens och flexibilitet i hanteringen av komplexa projekt.

Projektorienterad tillverkning erbjuder följande huvudfunktioner:

 • Fullständig integrering i Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Flexibelt projektplan med hierarkier
 • En mängd varianter för kostnads- och resultatplaneringen
 • Budgetering av planerade kostnader och inkomster
 • Processbaserad projektförlopps- och tidsplanering
 • Integrerat gränssnitt till Microsoft Office Project
 • Kapacitets- och resursplanering
 • Projektstyrning med planerings- och godkännandesteg
 • Övervakning av projektutfall i real tid
 • Uppföljning av projekt
 • Delbetalningshantering

Har du en orderrelaterad produktionskalkyl, då hittar du den rätta lösningen här:
 cc|kundorderstyrd tillverkning.

Våra kompletta digitala lösningar för kundorderstyrd tillverkning

Projektbaserad tillverkning

Branschlösning för projektbaserad tillverkning kräver samarbete mellan avdelningarna genom att till exempel använda parallellkalkylering för transparant överblick i ERP-systemet.

Maskinkonstruktion

COSMO CONSULTs industrilösningar för maskinteknik erbjuder omfattande funktioner för konstruktion, tillverkning och service, såsom parallellakalkyler, dynamiskt skapande av stycklistor, effektiv produktionsplanering och CAD-integration.

Specialmaskintillverkning

Kundorderstyrd tillverkning är ännu viktigare för specialmaskinkonstruktion än det är för maskinkonstruktion. Vår branschlösning stödjer er i alla processpecifika krav så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Hisstillverkning

Tekniska innovationer: såsom hissar utan maskinrum är en strimma av hopp. Orderingången för kabelhissar utan maskinrum utgör nu mer än två tredjedelar av hissmarknaden. För att ERP ska kunna visa sin styrka och tillföra värde, behöver det för att förstå...

Verktygs- och instrumenttillverkning

Verktygs- och instrumenttillverkning involverar ofta Flerinivåordrar som skapas parallellt på olika anläggningar. Med en hållbar branschlösning kan ni fokusera på det viktigaste.

Medicinteknik

Vår branschlösning har kvalitetshantering som högsta prioritet och innehåller de funktioner som är nödvändiga för materialanförskaffning, övervaka extern produktion och kontrollera inkommande fakturor.

Projektorienterad tillverkning används inom följande branscher:

 • Projektorienterad tillverkning: anläggningskonstruktion, originaltillverkning, solanläggningar, vindkraftanläggningar m.fl.
 • Tjänsteleverantörer: ingenjörs- och planeringskontor, reklambyråer, generalagenter och andra projekttjänsteleverantörer
 • Konstruktionsnära tjänster, konstruktionsnära industrier

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Sveavägen 52
111 34 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Magasinsgatan 7
903 27 UMEÅ
+46 90 17 65 90
E-Mail