Konceptbild över ratingsystem - ERP lösning för leverantörsbetygsättning

Vendor Rating - hjälper dig att optimera dina leverantörsrelationer

Liksom en stabil leverantörskedja är grunden för konkurrenskraft, är en leverantörsutvärdering av lika stort värde. Både leverantören och individuella leveranser kan bli utvärderade enligt olika kriterium, vilket bäddar för att en leverantörs trovärdighet kan kvalificeras oavsett tidpunkt.

En leverantörsutvärdering används som underlag för att ta beslut i allokeringsprocessen men även för att göra pågående kontroller av leveratörsrelationerna. Den här funktionen försäkrar er att er önskade leverantörsstandard uppfylls – även när det gäller råmaterialshantering. Utvärderingen görs genom att tilldela poäng enligt individuella kriterier. Leverantörsutvärderingar ger en mer objektiv bedömning eftersom alla leverantörer bedöms på standardiserade kriterier och poängsättningen beräknas av systemet.

Höjdpunkter i leverantörsutvärderingen i Micosoft Dynamics NAV

  • Leverantörsutvärdering integrerad med materialhantering i Dynamics NAV
  • Bevakning av kritiska faktorer så som avvikelser i leveransdatum och kvantiteter
  • Integration med cc|quality management
  • Mjuka, vägda, kriteria finns inkluderade i utvärderingen 

ERP Tilläggslösningar

Elektronisk fakturahantering

ExFlow® NAV är en tilläggslösning för Microsoft Dynamics NAV som möjliggör hantering och godkännande av fakturor direkt i NAV.

Dataintegration

Tilläggsmodulen cc|data integration kan användas för att utbyta både masterdata och dokument mellan företag inom den egna koncernen, kunder, leverantörer och partners.

Kvalitetshantering

cc|kvalitetshantering för Microsoft Dynamics NAV hanterar alla nödvändiga tester, testanordningar och all testdokumentation - under inköp, produktion och slutbesiktning för att öka produktkvaliteten.

Produktdatahantering

Med cc|produktdatahantering hanterar ni tekniska dokument in om områdem som mekanik, elektroteknik och elektronik på ett enhetligt sätt inom företaget.

Workflow

cc|workflow underlättar avdelningarna i din organisation att utföra sina respektive uppgifter i tid och på rätt sätt. Konventionella organisationsmanualer har betydande nackdelar jämfört med en elektroniskt lösning för arbetsflödet.

Kontakta oss!

Cosmo Consult

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Bergmansgatan 17
431 30 Mölndal
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail