Affärmänniskor utbyter idéer - Sharepoint

Sharepoint – det nya sättet att arbeta tillsammans

I det moderna affärslivet, är information inte bara ett verktyg, det har nu blivit ett produktionsmedel som spelar en roll för att bestämma ett företags konkurrenskraft. Dock är värdefull information ofta vitt utspritt i organisationer och svåråtkomlig för många anställda, eller där möjligheten att dela informationen saknas på grund av, exempelvis, brist på enhetliga regler. Det är där Microsoft Sharepoint kommer in: Lösningen som ger dig en användarvänlig portal där du kan samla information från olika källor, såsom dokument, uppgifter, möten eller e-post, på en central plats. Den webbaserade tekniken gör det möjligt att använda innehåll från både affärssystem och från Office eller andra ostrukturerade sammanhang, för att redigera den via en webbläsare , och att dela den med andra, vilket förbättrar kommunikationen mellan parter, både inom företaget och mellan företag. Microsoft Sharepoint ger därför nya möjligheter och metoder för att förbättra samarbetet inom företaget.

Informationsnav

Som ett nav för dokument, information och innehåll från olika branscher, gör Microsoft Sharepoint samarbete inom företaget enklare och effektivare. Genom plattformen kan du dela dina idéer med andra och arbeta tillsammans på dokument - från datorn på kontoret, på surfplattan eller via din smartphone. Med Microsoft Sharepoint kan du enkelt organisera dina projekt och team och det gör det möjligt att smidigt dela informationsflödet mellan alla inblandade anställda. Utbyt viktig information med dina gruppmedlemmar på en central plattform och bygg ett socialt nätverk med personliga arbetsytor, wikis, bloggar och mycket mer, inklusive möjligheten att integrera etablerade tjänster för koncerngemensamma samarbeten och kommunikationskanalar, såsom Yammer.

Funktioner som ingår:

Som en affärsplattform för effektiv och tvärgruppsamarbete inom företaget, erbjuder Microsoft Sharepoint ett brett utbud av funktioner och erbjuder dig en mängd olika möjligheter inom följande områden:

  • Sharepoint sites
    Dela information med andra, mellan avdelningar och företag, via webben
  • Sharepoint search
    Sök och hitta information och människor på ett mer tillförlitligt sätt

Med de funktioner som Microsoft Sharepoint erbjuder, kan du förbättra samarbetet och informationshanteringen inom företaget och utanför företaget gränser.

Din inkörsport till professionell dokumenthantering

För en enkel introduktion till Microsoft Sharepoints värld, har COSMO CONSULT utvecklat baspaketet cc|DMS som integreras in i Microsoft Dynamics NAV. Lösningen möjliggör snabb och enkel implementering av Microsoft Sharepoint-tekniken till ditt företag, genom att tillhandahålla praktiska mallar för att skapa portaler för team eller projektarbeten och grundläggande dokumenthanteringsfunktioner.

Digital arbetsplats: Framtiden för informationsarbetet

Numera har företag i allmänhet en mängd olika informationssystem, exempelvis ett företagsintranät, en plattform för Enterprise Content Management eller sociala medier-verktyg. Men i de flesta fall saknar de ett övergripande system för informationshantering. Ett nyckelproblem är isolering: De olika systemen fungerar separat och utan direkt hänvisning till det arbetssammanhang de används till. Men för att hålla jämna steg med utvecklingen inom digital omvandling, måste en modern arbetsmiljö inte bara ge relevant information för viktiga beslut, men också aktivt och direkt stödja uppgifter och arbetsflöden. Med en övergripande informationsarkitektur ger Microsoft Sharepoint personliga produktivitetsverktyg, stödjer lagarbete, förenklar processautomation och möjliggör en kollektiv kunskap på en organisationsnivå. Genom integrationen och samspelet mellan dessa delar, är Microsoft Sharepoint grunden för din digitala arbetsplats och en central åtkomstpunkt som optimalt stöder dina anställda inom ramen för sina respektive uppgifter.

Sharepoint Online - från molnet helt enkelt

Sharepoint är nu också tillgängligt från molnet: Med Sharepoint Online kan du använda olika Sharepoint kapaciteter utan att behöva oroa sig för vård och underhåll av en lokal installation. Sharepoint kan beställas som en fristående onlinetjänst eller som en del av Office 365, där du också får automatisk tillgång till Exchange, Skype for Business, Office klienter och mobila Sharepoint applikationer.

Utbyte av information utan gränser

Den centrala portalfunktionen i Microsoft Sharepoint utgör grunden för hela lösningen och möjliggör effektivt och säkert samarbete mellan anställda och team, företag och kunder samt affärspartners. Sharepoint sites erbjuder dig en modern webbupplevelse och ger dig en portalram och de standardprogram som du behöver för att ställa upp portaler för intranät, extranät och Internet, samt ta itu med dina målgrupper.

Förbättrad samverkan

Datorer med Sharepoint communities

Sharepoint Communities förenar människor och hjälper dem att få tillgång till kollektiv kunskap om bolaget. Detta hjälper inte bara för att undvika friktioner och därmed öka den totala produktiviteten, utan främjar också innovation och därmed hållbarheten i ditt företag.

Content management via en enda plattform

En central del av Microsoft Sharepoint är området ”innehåll”. Här finns alla verktyg för att skapa, testa, frigöra eller bearbeta olika typer av innehåll. Sharepoint Content kombinerar områdena dokumenthantering, sociala nätverk och företagssökning, vilket skapar en plattform som är tillgänglig för alla användare inom hela Enterprise Content Management. Tack vare  omfattande Integrationsverk, är Sharepoint Content väldigt användarvänligt. För dig innebär det en ökad användaracceptans och ett välskött arkiv i vilket information är lätt att hitta, uppdatera och återanvända.

Tillförlitlig informationssökning

Screenshot Microsoft SharePoint Search

Sökfältet i Sharepoint, ger en snabb och lyckad sökning efter innehåll, människor och data. För att ytterligare förbättra effektiviteten i sökningar ger systemet möjlighet att hitta och filtrera innehåll samt införliva relevans och sökbeteendet på sökfrågor. Det är också möjligt att förfina resultaten för att förbättra dem över lag. Sharepoint Search ger omfattande alternativ för intranätsökningar och är rätt plattform för att bygga sökbaserade applikationer på, i en enda, prisvärd infrastruktur.

Välgrundade affärsbeslut

Sharepoint Insights ger dig grundläggande Business Intelligence-funktioner som gör att du kan analysera data utifrån strukturerade och ostrukturerade sammanhang och tillämpningar (t ex CRM-systemet) och göra den tillgänglig för dina medarbetare. Dashboards och styrkort summerar olika datakällor, ger viktig information på ett ögonblick och underlättar därmed analysen av olika indikatorer. De olika presentations- och publiceringsalternativen hjälper dina chefer att fatta välgrundade affärsbeslut.

Microsoft Power BI dashboard integration in Microsoft SharePoint
Microsoft Power BI dashboard integrering i Microsoft Sharepoint.

Skräddarsydda affärslösningar

Vardaglig verksamhet ställer konsekventa krav på dina anställda som de inte kan uppfylla med befintliga standardverktyg. Sharepoint Composites använder enskilda, användardefinierade lösningar så att du snabbt kan svara på specifika krav, utan att behöva förlita dig på hjälp från IT-avdelningen. Sharepoint Composites ger dig funktionsmoduler som enkelt kan uppfyllas, logiskt kombineras och konfigureras. Med dessa användardefinierade lösningar kan du agera snabbt och flexibelt och skapa personliga lösningar - från enkla hemsidor och datalösningar till funktionsrika program som integrerar företagets data, elektroniska blanketter och arbetsflöden.

Fråga våra Sharepoint experter

COSMO CONSULT har många års erfarenhet av Microsoft Sharepoint, där våra Sharepoint-projekt bygger på professionell projektledning, ingående kunskap om affärsprocesser inom många branscher och utmärkt kompetens av produkten. Våra experter ger dig gärna råd om de unika möjligheter som väntar dig med hjälp av Microsoft Sharepoint. Kontakta oss för att diskutera dina behov. Vi ser fram emot att prata med dig om hur ditt företag i synnerhet kan dra nytta av Microsoft Sharepoint.

Dela

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
+46 8 7998660
E-Mail
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Universitetsallén 32
852 34 Sundsvall
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail