Blogg, Digitalisering

Kostnads-nyttokalkyl - Public Cloud ligger långt i framkant

Gustav Ängermark15/04/2024

Analyser visar att det inte är meningsfullt att jämföra kostnaderna för on-prem applikationer en till en med priserna för Public Cloud tjänster. Experter betonar att man också måste ta hänsyn till vissa fördelar som inte kan uttryckas i siffror. I kostnads-nyttoanalysen har SaaS-lösningar en betydande fördel jämfört med Private Cloud och system på plats.

Vilka är kostnaderna och fördelarna?

Att införa ett SaaS-ERP anses därför vara ett stort steg i digitaliseringen av ett företag. Med en central dataplattform i molnet ger denna ERP-lösning ett nav för att leverera data till alla avancerade applikationer. Arkivering och lagring är ett annat område där molnbaserad ERP-tjänst erbjuder fördelar som sällan syns i en kostnadsjämförelse. SaaS-leverantörer säkerställer GDPR-överensstämmelse för sina kunders räkning och övervakar automatiskt lagringsperioder och raderingsdatum. 

En annan avgörande skillnad som experter nämner är att IT-avdelningarna kan fokusera på strategiska frågor medan deras ERP-system drivs, uppdateras och underhålls av externa specialister. 

Har du räknat in alla kostnadsfaktorer?

Experter menar att olika kostnads- och intäktsanalyser också har visat på de ekonomiska fördelarna med Public Cloud. Genom att använda ERP-system i Public Cloud kan ett företag potentiellt uppnå kostnadsbesparingar på över 60 procent inom loppet av bara tre år.  

Att bara lägga ihop kostnaden för licenser och jämföra summan med kostnaden för en ny prenumeration är alltså en kortsiktig förenkling. Abonnemangspriset kommer naturligtvis att vara högre, eftersom det täcker drift och support och inte bara programvarulicenser.  

För att få en korrekt kostnadsjämförelse måste din analys omfatta ytterligare några faktorer: 

 • Utnyttjande av hårdvara
 • Personalkostnader för drift av systemen. 
 • Kostnader för uppdateringar och uppdateringsprojekt. 
 • Underhåll, utbildning, säkerhet 
 • Hantering av gränssnitt 
 • 24/7-stöd 
 • Kostnader för utrymme och energi 
 • Kostnader för IT-infrastruktur och nätverk 
 • Compliance-krav 

Experter uppskattar att en realistisk kostnadsfördelning över en tioårsperiod skulle visa en årlig kostnadsbesparing på 60-80 %. I en detaljerad TCO-analys konstaterade de att fördelarna med SaaS-drift jämfört med lokala lösningar blir uppenbara redan efter ett år. 

Full kostnadskontroll

Förutom kostnadsjämförelsen mellan lokala och Public Cloud lösningar har tjänsteleverantörerna en annan stor fördel att erbjuda: Tack vare tjänsteleverantörernas faktureringsmetoder har ledningen kontroll över kostnaden för alla tjänster som företaget använder. När alla deras system har flyttats helt till molnet har kunderna en transparent överblick över alla "förbrukade enheter" per användare och månad. Detta gör det möjligt att göra en objektiv jämförelse av kostnaderna.

ANMÄL DIG HÄR

Välkommen till ett webinar för dig som har Microsoft Dynamics NAV eller ett annat on-premise affärssystem och som vill veta vilka möjligheter det finns med att flytta till molnet och Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vår Product Lead Per Bay kommer att guida dig genom alla för- och nackdelar med ett affärssystem i molnet.

Datum Torsdag - 25 april 2024, kl. 11:00 - kl. 11:40

Exempel på de facktermer som nämns:

 • Private Cloud - din intern lösning; on-prem (inhouse, on-premises)
 • Public Cloud - Microsoft Azure 
 • Tjänsteleverantörerna - Microsoft 
 • SaaS - Software-as-a-Service (t.ex. CRM och ERP-system från Microsoft Dynamics 365) 
 • ERP (Enterprise Ressource Planning) - affärssystem (t.ex. Microsoft Dynamics 365 Business Central)

Vill du veta mer? Hör av dig till mig:

Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden

Dela