Data och analyser, Industri 4.0 & IoT, Digitalisering, ERP

Digitalt systemstöd i produktion

Per Bay02/01/2024

Digitalisering inom tillverkning innebär att systemen kopplas samman och ger mer information i realtid. Företag förväntar sig inte bara bättre beslut på grund av ökad transparens, utan också mer automatisering och omedelbar implementering av beslut.
Den här artikeln undersöker hur digitalt systemstöd förbättrar affärsprocesserna, med fokus på formsprutningsverktyg som exempel. Genom att koppla samman formsprutningsmaskiner kan information utbytas direkt med överordnade system, och processdata samlas in och digitaliseras i realtid.

Effektivisering genom automatisering och IoT integration: 

För att öka effektiviteten i formsprutningsmaskiner kopplas automatiseringsenheter och sensorer från olika tillverkare samman i produktionen. Dessa enheter kommunicerar genom standarder som OPC UA. Många företag föredrar färdiga lösningar för att integrera dem i befintliga system. Microsoft Azure Industrial IoT är en suite av molnbaserade mikrotjänster och IoT Edge-moduler som integrerar data i Azure Cloud. Genom befintliga OPC UA-gränssnitt kan data från sensorer och automatiseringsenheter samlas in. Azure IoT erbjuder tjänster med REST-API:er för interaktion med OPC UA-system och fungerar som en brygga till molnapplikationer som affärssystem. 

Öppna gränssnitt för affärsprocesser i affärssystemet: 

Genom öppna gränssnitt kan produktionen tillhandahålla databasen för affärsprocesser i affärssystemet. Genom att inkludera denna information i den övergripande kontexten för varje affärsprocess möjliggörs välavvägda beslut. Detta kan omfatta justeringar av lagersaldo och återvunnet material i synnerhet med tanke på verktygseffektivitet och kommande beställningar. Aktuell information om förändrade tider kan integreras i ordningsplaneringen. Genom att tidigt beakta förändringar som annars inte skulle upptäckas i tid, kan planeringen anpassas snabbt. 

 

Dynamisk styrning och konstant temperatur genom Digitalt Systemstöd: 

Om vi tar ytterligare ett steg och tillför digitalt systemstöd tillräckligt med intelligens för att kunna reagera passande eller ge handlingsrekommendationer, öppnas nya möjligheter. Inte bara finns digital information om inställningar tillgänglig, utan inställningarna för processparametrar övervakas och uppdateras nästan i realtid. Systemstödet säkerställer konstanta temperaturförhållanden genom att reglera temperaturskillnader omedelbart i kylkretsarna. Processfönster är avgörande och möjliggör en mer dynamisk styrning i stället för fasta inställningsvärden för enskilda parametrar. Detta minskar särskilt avfallshastigheten för återvunnet material med betydande variationer. 

Förbättrad produktionsprestanda genom kontinuerlig övervakning: 

Genom kontinuerlig övervakning av produktion och processer kan produktionsprestandan förbättras. Tillståndsövervakning av formsprutningsmaskiner och verktyg i drift ger värdefull information om prestandaförluster. Ett digitalt systemstöd reagerar på förestående förluster och utlöser en underhållsorder i affärssystemet. På så sätt upptäcks begynnande slitage inte bara i tid utan avhjälps också snabbt och målinriktat. Utvärdering av slitageparametrar möjliggör också identifiering av kritiska processinställningar och justeringar för att minska slitage. 

AI-assisterad felupptäckt och effektiv produktionskontroll: 

Vibrationssensorer på verktyget ger vibrationsdata som inte bara identifierar delstegen i formsprutningscykeln utan också upptäcker förändringar. AI-assistenter kan använda vibrationsdata för att upptäcka problematiska utvecklingar och varna för pågående störningar. Genom att ha tillgång till lämplig data och nyckeltal kan analysverktyg möjliggöra djupgående undersökningar för välgrundade beslut och åtgärder. AI-assistenter tar det ytterligare ett steg och använder data för att upptäcka avvikelser i realtid. I stället för att tolka data i efterhand kan potentiella förändringar identifieras och produktionskontrollens arbetsinsats minskas. 

Framtiden: högintegrerad och självgående produktion genom digitalisering:

Sammanfattningsvis lönar det sig att införa ett digitalt systemstöd i produktionen. Digitaliseringen inom plastindustrin innebär inte bara att maskiner och verktyg kopplas samman digitalt. Alla processer i värdekedjan kan bli digitala och automatiseras med systemstöd. Produktion och affärsprocesser digitaliseras, vilket kan leda till en högintegrerad och självgående produktion. Ett sådant omfattande system stöds av automatiserad analys av stora datamängder och ger ökad motståndskraft och effektivitet med intelligenta systemstöd. 

Dela

Contact us